Satser 3,4 millioner kroner på unge gründere

Fylkesrådet i Troms bevilger 3,4 millioner kroner til «Idégeneratoren».
nyheter

Handelshøyskolen ved UiT står bak pilotprosjektet som skal gjennomføres over en periode på tre år. Målgruppen for prosjektet er studenter, samt næringsliv i Troms.

To innovative fremgangsmåter

Her skal man koble sammen målgruppene på en innovativ måte, og skape et nytt og spennende innovasjonstilbud i regionen.

Handelshøyskolen skal ved hjelp av to innovative fremgangsmåter, en spesifikk for intraprenørskap, og en spesifikk for entreprenørskap, lage en bro mellom universitetet og næringslivet og bidra til at flere ideer ser dagens lys.

Et behov

– Det er et uttalt behov for å styrke entreprenørskap i utdanning i regionen. I Nord-Troms har man gjennom strategisk satsing på entreprenørskap allerede sett gode resultater. Troms har utfordringer knyttet til nyetableringer, samt overlevelse og vekst i det eksiterende næringslivet. Den kanskje viktigste og vanskeligste utfordringen knyttet til dette er samhandlingen mellom universitet og næringsliv. Det ligger et stort potensial i å styrke dette samarbeidet, sier fylkesråd Ørnebakk om tildelingen.