Fylkesmannen forventer tiltak mot svevestøv

Illustrasjonsbilde: Kent Einar Myreng 

nyheter

Fylkesmannen forventer at kommunen iverksetter tiltak for å bringe luftkvaliteten i Tromsø innenfor gjeldende grenseverdier etter et tilsyn som avdekket tre avvik.

Kommunen har tatt inn en ny bestemmelse i kommuneplanen om renhold og støvdemping i forbindelse med transport inn og ut av anleggsområder.

Informasjonen til publikum om luftkvaliteten skal bli bedre, i tillegg til at kommunen skal få utarbeidet varsomhetskart for lokal luftkvalitet.