Asbestplater må sikres umiddelbart

Etter at en huseier i Grønnegata rev asbesttaket, krever kommunen strakstiltak
nyheter

I et brev til eieren gjør byggesakssjef Laila Falck det klart at det skulle vært søkt om tillatelse før rivingen ble igangsatt.

Det var naboene i området som reagerte på hvordan jobben ble gjort og asbestplatene håndtert. Flere ble knust og representerte sånn sett en spredningsfare.

Søknadspliktig

Laila Falck gjør huseieren oppmerksom på at det umiddelbart må igangsettes sikringstiltak slik at ikke personer – barn spesielt – ikke har tilgang til asbestplatene.

LES OGSÅ: Stiller spørsmål om ti år gammel uløst byggesak (for abonnenter)

Videre må huseieren søke kommunen om tillatelse til det som allerede er gjennomført.

Forsvarlig håndtering

Byggesakssjefen gjør det klart at slike materialer skal leveres til egnet deponi og at personer som håndterer asbestplatene skal ha spesialkompetanse.

LES OGSÅ: Vil sjekke leireskredfare før disse boligene bygges

Huseieren har frist til 6. juni med å forklare seg som forholdet som er registrert som en ulovlighetssak og vil bli fulgt opp.

I tillegg til kommunen er også Arbeidstilsynet koblet inn i saken.