Jobber med uløst innsigelse til ny skytebane

Innsigelsen fra Fylkesmannen om støy og forurensning må løses før planen om ny skytebane kan behandles politisk.

IKKE KLAR: Planforslaget til ny skytebane i Kjoselvdalen blir ikke behandlet før etter ferien. 

nyheter

Fylkesmannen fremmet i sin høringsuttalelse innsigelse til detaljreguleringen med bakgrunn i mangelfulle bestemmelser om støy og forurensning.

– Det jobbes med å lage et revidert planutkast for å løse innsigelsen. Vi skal ha et møte med Fylkesmannen for å løse den. Jeg regner med den er løst før sommeren, sier reguleringssjef Erik Eidesen i kommunen.

Han sier at det jobbes med støyproblematikken og at det sees på om forurensning er relevant for planforslaget.

12. mai uttalte Jarle Heitmann (Ap) til iTromsø at merknadsbehandlingen er i sluttfasen og at saken kommer til byutviklingskomiteen i juni, før den skal til kommunestyret. Den oppfatningen deler ikke Eidesen.

– Jeg har ingen tro på behandling før sommeren. Sannsynligvis blir det umiddelbart etter ferien, sier han.