Avslår kravet om utsettelse av fabrikk-planene

Kommunen vil ikke utsette å godkjenne asfaltfabrikken.

KREVER VEDTAK OMGJORT: Monteringen av asfaltfabrikken på Olavsvern er i full gang. Utviklingslaget håper kommunestyret vil omgjøre det administrative vedtaket om at NCC Industry får produsere asfalt her.  Foto: Ronald Johansen / iTromsø

nyheter

Byggesak avslår anmodning om utsatt iverksetting av vedtak.

Det har byggesakssjef Laila Falck avgjort etter at Innlandet utviklingslag ba om utsatt iverksetting på godkjenningsvedtaket for etablering av asfaltfabrikk på Olavsvern, inntil utviklingslagets klage er endelig avgjort.

De har klaget vedtaket inn for Fylkesmannen i Troms.

– Byggesakssjefen kan etter en foreløpig vurdering ikke se at det er opplagt at klagen vil føre fram og vedtaket bli omgjort. Byggesakssjefen vurderer heller ikke at en gjennomføring av tiltaket vil medføre fare for uopprettelig skade. I denne vurdering ligger blant annet at det er tale om en midlertidig tillatelse, hvor forutsetningen naturlig nok er at anlegget vil kunne la seg fjerne og videre at ulemper som følge av tiltaket da også er av forbigående karakter, heter det i byggesakssjefen vurdering.

Hun viser til at en utsettelse vil ramme utbygger «særdeles hardt uten at man ser en tilsvarende gevinst for klagende part».

– Utbygger må selv ta valget om det anses hensiktsmessig å fortsette bygging når et vedtak er påklager, og at en eventuell bygging i så fall skjer på utbyggers eget ansvar og risiko.

Byggesakssjefens avgjørelse kan ikke påklages, men Fylkesmannen kan på selvstendig grunnlag ta stilling til spørsmålet om utsatt iverksetting.