Staten usikker på om Tromsø klarer målet om redusert bilbruk

Samferdselsdepartementet tviler på at Tromsø når målene om redusert biltrafikk, tross kollektivsatsing.

Illustrasjon.  Foto: Ronald Johansen

nyheter

Det er i forbindelse med utbetaling av penger over belønningsordningen at departementet sår tvil om Tromsøs ambisjoner.

LES OGSÅ: Fylkesmannen forventer tiltak mot svevestøv

Målet i belønningsavtalen for perioden 2015–18 er at det skal være 20 prosent flere kollektivreiser i 2018 og at biltrafikken i sum ikke skal øke fram mot 2018, med utgangspunkt i 2014-tall.

– Byområdet forventer at målene nås i avtaleperioden på grunn av oppnådde resultater og effekten av prosjekter som skal gjennomføres i den gjenværende perioden. Departementet vurderer det som usikkert om dette stemmer og ber om en ekstra redegjørelse som viser at virkemidlene som planlegges er tilstrekkelige for å nå målene i avtalen, skriver departementet i et brev til kommunen.

LES OGSÅ: Kjøpte elsykkel til de ansatte for å bedre helse og miljø (for abonnenter)

Biltrafikken er redusert med 0,7 prosent fra 2015 til 2016, men den har økt med 2,9 prosent hittil i avtaleperioden. Kollektivtransporten (bybussene) har hatt en vekst på 5,7 prosent det siste året. Samlet vekst hittil i avtaleperioden er 5,4 prosent.

– Hvis det ser ut som byområdet likevel ikke kommer til å nå målene, må redegjørelsen inkludere nødvendig justering av virkemiddelbruken. Fristen for tilbakemelding er 1. august 2017, skriver departementet.

LES OGSÅ: Vi tenker på miljøet, men flyr ikke mindre av den grunn