Debatt:

«Hvis Tromsø fortsetter å krangle om østre kontra vestre E8, så får vi ingen av delene»

Terje Walnum og Magne Nymo 

nyheter

Tromsø kommune har lagt ut reguleringsplanforslag for østre E8 i Ramfjord til 8 ukers høringsrunde. Som offisiell tiltakshaver for E8 Tindtunnelen anbefaler vi at regplanen for østre E8 får tilslutning.

Som sterk tilhenger av Ullsfjordforbindelsen (UFB) anbefaler vi også at regplanen for E8 får tilslutning. Årsaken til dette er i hovedsak at regplanen skal være i overensstemmelse med vedtatt kommunedelplan (fra 2015) for østre E8 for at veibygging kan bli startet opp snarest mulig, helst i 2018.

E8 i Ramfjord har naturlig to hoveddeler: Ramfjordmoen – Fagerfjell – Sørbotn og Ramfjordmoen – Nordbotn – Leirbakken – Laukslett. Regjeringens hovedbegrunnelse for valg av østre E8 er den veginnkortingen som vinnes ved Tindtunnelen og UFB i kombinasjon med østre E8.

UFBs innkorting ved østre E8 og Tindtunnelen kan bli cirka 4 kilometer og 8 kilometer per reise tur-retur, sett i forhold til vestre E8. Tindtunnelens veginnkorting i forhold til vei rundt Sandvikhøyden blir ca 15,5 kilometer og 31 kilometer per reise tur-retur.

UFB og Tindtunnelen kombinert gir redusert kjøreavstand på 39 kilometer per reise. Med over 5.000 biler per dag i Tindtunnelen blir dette Nord-Norges mest lønnsomme samfunnsøkonomiske veiprosjekt. Samfunnet taper over 100 millioner kroner for hvert år som går uten bygging og bruk av Tindtunnelen, med tilhørende distansegevinst.

E8 i Ramfjord er foreløpig kostnadsberegnet til 2,2 milliarder kroner hvorav 750 millioner kroner påregnes betalt med bompenger. Beløpene kan stige når siste regplan blir kostnadsberegnet. Disse bompengene blir unødvendig på E8 hvis man velger å legge bominnkrevingen inn i Tindtunnelen. I så fall betaler man rimelig for 4-felts tunnel, 15,5 km veginnkorting hver vei, bedre ulykkessikkerhet og stor innspart tidsgevinst. Det blir gratis å kjøre gammelveien rundt Sandvikhøyden.

Underforstått: Neste planvurdering gjelder videreføring av E8. Ved sammenligning av E8 i Tindtunnelen mot E8 rundt Sandvikhøyden, så kan parsellen Ramfjordmoen – Nordbotn – Leirbakken – Laukslett bli revurdert. Byggeprisen blir ca 1,5 milliarder mindre med Tindtunnelen, og bomsatsene blir lavere.

På foreslått østre E8 sparer vi parsellen Ramfjordmoen – Laukslett, og bompengene henføres til Tindtunnelen. Dvs at bygging av Tindtunnelen er 60-70 prosent finansiert. Resten vil kreve bevilgning i neste Nasjonal Transportplan, eller annen finansiering. Denne finansieringen vil vi arbeide videre med.

Hvis Tromsø fortsetter å krangle om østre kontra vestre E8, så får vi ingen av delene.