20 ansatte kan miste jobben i Privat Omsorg Nord

Når kommunen avvikler fritt brukervalg, kan det få konsekvenser for de ansatte som jobber med privat omsorg.

ALVORLIG: HR-leder i Privat Omsorg Nord, Sylvi Vatne Pedersen, er skuffet over kommunestyret har besluttet å avvikle fritt brukervalg. Foto: Martin Lægland 

nyheter

Sylvi Vatne Pedersen er fagleder og HR-leder i Privat Omsorg Nord. Hun var til stede da kommunestyret behandlet saken om å avvikle fritt brukervalg.

– Vi er til stede for å se hva utfallet blir, men også for å vise at vi bryr oss om utfallet. Både for våre ansatte og brukerne som bruker våre tjenester, sier Pedersen.

Kan få konsekvenser

Hun forteller at vedtaket kan få store konsekvenser for bedriften når kontrakten med kommunen løper ut i september 2019.

– Vi har minst 20 ansatte som jobber direkte med tjenester for kommunen. Vi skal prøve å være fleksible og finne andre oppgaver til dem, men i verste fall kan de minste jobben.

– Likevel er det verst for brukerne våre som går en usikker fremtid i møte. De har valgt å få hjelp av oss, men det får de ikke lenger. Det har blitt mye politikk i denne saken, men vi prøver å fokusere på fag.

Flere brukere

Pedersen opplyser at selskapet nå opplever en økning i brukere.

– Etter denne saken har kommet opp i media, har vi fått daglige henvendelser fra UNN og tildelingskontoret om folk som ønsker våre tjenester istedenfor de kommunale, sier Pedersen.