Vil halvere antall fakultet på UiT

Ei arbeidsgruppe la i dag fram sitt forslag for ny organisering av UiT. Et flertall går inn for å redusere dagens åtte fakultet til fire.

OMORGANISERING: Universitetets skal omorganiseres, og det skal kuttes i antall fakulteter.   Foto: Ronald Johansen

nyheter

Av arbeidsgruppa på 17 personer ønsket et mindretall på syv personer at universitetet skal gå fra åtte til syv fakultet. 11 personer ønsker en fire-fakultetsmodell. Tre av medlemmene har gitt sin støtte til begge modellene.

LES OGSÅ: «Vi trenger Jurfak»

Til tross for enorme protester fra ansatte og studenter ved jus-miljøene ved UiT, er juridisk fakultet foreslått slått sammen med fakultet for biologi, fiskeri og økonomi.

De foreslåtte endringene

Hovedendringene dersom universitetsstyret går inn for en fire-fakultetsmodell blir:

• Fakultet for naturvitenskap og teknologi og Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi slås sammen til ett fakultet.

• Fakultet for idrett, reiseliv og sosialfag slås sammen med Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning (HSL-fakultetet).

• Kunstfaglig institutt slås sammen med HSL-fakultetet.

• Idrettshøgskolen og Avdeling for vernepleie flyttes til helsevitenskapelig fakultet.

• Juridisk fakultet slås sammen med Fakultet for biologi, fisker og økonomi.

LES OGSÅ: Frykter nedleggelse av jussfakultetet i Tromsø (for abonnenter)

De nye fakultetene

Det betyr at de nye Fakultetene blir seende slik ut, hvis flertallets anbefaling blir fulgt:

• Fakultet for Ingeniørvitenskap, naturvitenskap og teknologi.

• Fakultet for idrett, reiseliv, sosialfag, kunstfag, humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning.

• Jus, biovitenskap, fiskeri og økonomi.

• Det helsevitenskapelige fakultet.

I mindretallets forslag gjøres kun mindre endringer, og det er foreslått at det kunstfaglige fakultetet slås sammen med Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning. Avdeling for vernepleie er foreslått flyttet til det helsevitenskapelige fakultetet.

LES OGSÅ: Jusnestor advarer mot nedleggelse av jusfakultetet

Høring

Arbeidsgruppa har vært ledet av en ekstern person, professor Jens Oddershede ved Syddansk Universitet, og har blant annet bestått av dekanene fra de ulike fakultetene, studentrepresentanter og representanter fra tjenestemannsorganisasjonene.

Rapporten er sendt ut på høring internt og til et utvalg av eksterne samarbeidspartnere, før saken skal i endelig behandling i universitetsstyret 29. juni.

Vi ønsker engasjerende debatter på itromso.no. Du er velkommen til å kommentere sakene på våre sider, men vi ber deg først lese våre retningslinjer for innlegg:

×

RETNINGSLINJER FOR INNLEGG

iTromsø gjør oppmerksom på at du er juridisk ansvarlig for dine kommentarer. Dette personlige ansvaret gjelder enten du velger å kommentere i kommentarfeltene på våre nettsider eller du skriver innlegg på våre Facebook-sider.

iTromsø ønsker en åpen, saklig og engasjerende debatt. Vi oppfordrer alle til å være saklige, vise respekt for andres meninger og å holde seg til saken. Vi fjerner fortløpende innlegg som er rasistiske, sjikanøse eller på annen måte strider mot etikk eller lovverk. Du kan varsle oss her dersom du ser innlegg du mener bryter med god debattskikk.

Alle som vil delta i debatten hos oss må skrive under eget navn. Vi forbeholder oss retten til å utestenge brukere som begår grove eller gjentatte brudd på våre retningslinjer.

nyheter