Først ble LO-toppen siktet for underslag. Nå er han politianmeldt for nye forhold.

Etter en grundig gjennomgang av regnskapene, har også Fellesforbundet lokalt politianmeldt sin tidligere leder, Ronny Johansen.

ANMELDT: Tidligere LO-leder i Tromsø, Ronny Johansen, er anmeldt til politiet av Fellesforbundet.   Foto: Tom Benjaminsen

nyheter

– Det skjedde i ettermiddag, sier forbundets nye leder, Julie Wilhelmsen.

Årsaken er at Fellesforbundet har funnet uregelmessigheter i sine regnskap som ligger i størrelsesorden rundt 200.000 kroner.

Egne undersøkelser

Wilhelmsen bekrefter at hun fikk forbundet sentralt på banen i kjølvannet av avsløringene i LO Tromsø. Der erkjente Ronny Johansen underslag av 277.000 kroner – et beløp som er tilbakebetalt fra ekslederen.

Brukt forbundets kort

– De uregelmessighetene vi nå har funnet, omhandler kontantuttak, reiseregninger og kjøp av verdigjenstander vi ikke besitter. Blant annet skal det være gjort innkjøp av inventar og utstyr til forbundets hytter i Tønsvikdalen og på Håkøya. Men vi har ikke funnet de aktuelle gjenstandene på hyttene. Til disse kjøpene er forbundets kort benyttet, konkluderer Wilhelmsen.

ANMELDTE: Leder i Fellesforbundet lokalt, Julie Wilhelmsen, har politianmeldt tidligere leder Ronny Johansen. Årsaken er underdekning i regnskapene. Foto: John Strandmo 

Ble hentet inn

Etter at revisoren hadde gjort sine funn, ble Ronny Johansen hentet inn til samtaler sist mandag.

– Da ble han konfrontert med det som var avdekket. Men ekslederen benektet ethvert kjennskap til saken, sier Julie Wilhelmsen.

Hun erkjenner at forbundet hadde håpet at Johansen skulle gi en tilfredsstillende forklaring på hva som har skjedd.

Samme mønster

– Når vi kobler inn politiet, er det fordi likhetstrekkene til det som skjedde i LO er flere. Nå håper vi at den videre etterforskningen skal bringe alle kortene på bordet.

Wilhelmsen sier at den revisjonen som er utført, har vært en omstendelig og lang prosess.

– Mistanken mot Johansen oppsto fordi det ikke var samsvar mellom det som var kjøpt inn og det forbundet trenger.

Stemmer ikke

– I tillegg opplevde vi at de forklaringene som ble gitt med tanke på de ulike transaksjonene, ikke stemte med virkeligheten. Blant annet ville forbundet hatt to velutstyrte hytter dersom alle gjenstander hadde vært i disse. Men det er ikke tilfelle, forklarer Wilhelmsen.

Ronny Johansen, som ikke har respondert på henvendelsene fra iTromsø, ble først engasjert av Fellesforbundet lokalt i desember 2012. På årsmøtet etter årsskiftet ble han valgt til leder. Denne rollen hadde han parallelt med vervet som lokal LO-leder.

Til NRK Troms opplyser Ronny Johansen at han ikke ønsker å kommentere saken.

Forferdelig trist

Distriktssekretær i LO Troms, Synnøve Søndergaard, presiserer at hun ikke er tilknyttet Fellesforbundet, men har flere medlemmer i organisasjonen.

– Det som nå er avdekket, er svært beklagelig. Det er dessuten forferdelig trist dersom en tillitsvalgt har misbrukt sin stilling – i flere posisjoner. Tross alt er det medlemmenes penger som er misbrukt, sier hun.

NY SAK: Etter å ha erkjent underslag i LO Tromsø, er eksleder Ronny Johansen på nytt i politiets søkelys. 

Tilståelsessak

Den aktuelle anmeldelsen av Ronny Johansen kom som en overraskelse på påtalemakten.

Politiadvokat Stine Melbye Sørensen hadde i samarbeid med statsadvokat Torstein Lindquister bestemt at prosessen mot Johansen skulle gå som en tilståelsessak.

– Politiet har akkurat mottatt anmeldelsen og kan ikke konkludere uten å ha studert den nærmere. Blant annet må jeg se hvor detaljert arbeidet til Fellesforbundet er.

To prosesser

Politiadvokaten sier at det – rent ressursmessig – er best med én rettssak.

– Men da må det foreligge en uforbeholden erkjennelse av samtlige forhold. Får vi ikke det, kan saken ende med to prosesser – til tilståelsessak hvor det er snakk om en siktelse og en straffesak hvor vi tar ut tiltale. Men det gjenstår å se, sier Stine Melbye Sørensen.

Strafferammen for grovt underslag er seks år.