Etter nesten 17 år som førstelagmann er det slutt: – Skulle gjerne ha fortsatt

Arild Eidesen slutter som førstelagmann i Hålogaland lagmannsrett.

frykter kutt: Førstelagmann Arild O. Eidesen (til høyre) og lagmann Dag Nafstad frykter at foreslåtte kutt i lagmannsrettene får store konsekvenser, ikke minst hva angår saksbehandlingstiden.  Foto: Ronald Johansen / iTromsø

nyheter

Eidesen startet som lagdommer i 1984, før han tiltrådte i stillingen som førstelagmann i 2001.

Grunnen til at han slutter er at han fyller 70 år i oktober, mens den øvrige aldersgrensen for å være førstelagmann er 69 år.

– Jeg skulle gjerne ha fortsatt i stillingen, men slik er reglene, forteller Eidesen.

SLUTTER: Arild Eidesen vil fortsette i stillingen som førstelagmann Hålogaland lagmannsrett ut oktober.  Foto: John Strandmo

Kan fortsatt være lagdommer

Dette betyr for øvrig ikke at det er siste gangen man ser Eidesen i lagmannsrettens lokaler. Han kan nemlig være dommer i lagmannsretten inntil han er fylt 73 år.

– Da kan jeg være dommer så mye jeg har omfang til, sier Eidesen.

Erstattes av Nylund

Monica Lill Hansen Nylund kommer til å erstatte Eidesen som førstelagmann ved Hålogaland lagmannsrett.

– Det kommer til å bli veldig spennende. Det er mye nytt som skjer i domstolene med nye utfordringer og nye prosjekter. Jeg kommer til en flott domstol med mange kompetente medarbeidere, sier Nylund.

OVERTAR: Monica Lill Hansen Nylund tar over for Arild Eidesen. Foto: Martine Haugland  Foto: MARTINE HAUGLAND

Hun er ikke redd for å ta over for veteranen.

– Jeg kan ikke fylle andre sine sko, det er mine egne sko som skal fylles. Arild har vært en tydelig og kunnskapsrik leder. Jeg får prøve å plukke opp de gode tingene som han har lagt igjen.

Nylund, som har vært dommer i lagmannsretten siden 2003, kommer etter all sannsynlighet til å tre inn i førstelagmannstillingen i høst.

– Det er opp til domstolsadministrasjonen når jeg skal begynne. Jeg vet at Arild skal fortsette i stillingen ut oktober, så jeg antar at jeg begynner 1. november.

Eidesen tror Nylund kommer til å gjøre det bra som førstelagmann.

– Hun er en meget dyktig dommer så det tror jeg kommer til å gå helt fint.