Tromsøværinger reiser ikke nok kollektivt

Kan miste bussmillioner

Staten vurderer å inndra bussmillioner om Tromsø ikke når målene om 20 prosent økning i kollektivtrafikken og nullvekst i biltrafikken.

MER AV DETTE: For få tar buss og for mange kjører bil i Tromsø til at målene i belønningsordningen skal oppfylles. Nå krever staten flere på buss og færre i bil. Foto: Tom Benjaminsen  Foto: Tom Benjaminsen

nyheter

Bussproblemer er ikke uvanlig her i byen. Nå kan det ligge an til ytterligere trøbbel, men det er ikke glatta i Kongsbakken eller hybridbusser som er årsaken denne gangen.