Mistenker mann i 20-årene for ruskjøring

nyheter

I går kveld stop­pet po­li­ti­et en mann i 20-åre­ne i Troms­da­len. Man­nen ble stop­pet for­di po­li­ti­et men­te kjøreadferden hans var unor­mal. Po­li­ti­et mis­ten­ker at 20-årin­gen var ru­set, og han fremstilles for blod­prø­ve, skri­ver po­li­ti­et på Twit­ter.