Utsetter behandlingen av PCI-saken nok en gang

PCI-saken blir ikke behandlet i styret i Helse Nord RHF 14. juni.

Nordlandssykehuset i Bodø er blant dem som er rammet av streik. Foto: Erik Veigård / NTB scanpix 

nyheter

22. februar skulle Helse Nord-styret ta stilling til hvorvidt et nytt PCI-senter skal legges i Bodø i tillegg til det som finnes ved UNN.

Selv innstilte Helse Nord-direktør, Lars Vorland, til at senteret skulle legges til Bodø, og at det skulle drives som et samarbeid mellom fagmiljøene ved Universitetssykehuset Nord-Norge og ved Nordlandssykehuset.

Etter sterke reaksjoner fra fagmiljøet ved UNN, ble det besluttet å utsette behandlingen.

Utsetter igjen

Håpet om å få fremmet saken i styremøtet 14. juni er nå slukket.

– Helse Nord har arbeidet for at saken muligens kunne fremmes for styret i Helse Nord RHF 14. juni. Arbeidet blir ikke ferdig til da, og saken vil ikke bli fremmet på denne siden av sommeren, skriver Anne May Knudsen, i Helse Nord i et presseskriv.

– Utfordrende sak

Utsettelsen begrunnes med at saken er kompleks.

– PCI-tilbudet er en utfordrende sak, hvor det som kjent er svært ulike faglige syn på hva som er det beste tilbudet til pasientene. Arbeidet i Helse Nord omhandler om det er behov for et PCI-tilbud ved Nordlandssykehuset Bodø, i tillegg til PCI-senteret ved Universitetssykehuset Nord-Norge.