Se opp for disse dyrene i veikanten

På Kvaløya meldes det om større forekomster av elg langs hovedveiene.

Her ser vi en elgku med kalv langs hovedveien i Finnvika på Kvaløya onsdag.   Foto: Ronald Johansen

nyheter

Viltnemdas leder Arnold Hauan mener bilister bør være obs på dyrene, som ofte oppholder seg langs kantene av bilveiene.

– At det er elg langs veiene er for så vidt ikke noe nytt, men akkurat på denne tida kan det være flere av dem. Elgene kan bli et problem for trafikken.

Hauan forklarer elgens vandringer ned mot hovedveiene med at det er utbeitet i skog og mark.

– De første områdenen som blir grønne, ligger nede ved havet, der de fleste hovedveier går. Elgkalvene begynner å bli ett år gamle, og det er selvfølgelig ikke ønskelig at disse oppholder seg langs bilveiene, men de leter rett og slett etter det beste beitet, forklarer han.