Mens andre graver opp palmene, dreper Johan dem med kokende vann

Tromsø-firmaet All-Tjeneste AS vil bruke varmt vann til å knerte tromsøpalmer.

SPYD: Med et spesialutviklet spyd, sprøyter Johan Kristian Rud røttene til tromsøpalmen full av kokende vann. Foto: Lars Johnsen 

nyheter

Mens Henrik Romsaas og andre frivillige har jobbet i fire år med å grave opp tromsøpalmer fra Folkeparken-Telegrafbukta-Sydspissen-området, har østfoldbonden Johan Kristian Rud og firmaet Heatweed Technologies AS – sammen med et nederlandsk firma – utviklet en maskin som kan gjøre jobben på rekordtid.

Det er i hovedsak snakk om en høytrykksspyler, hvor vannet holder temperaturer på over 100 grader uten å fordampe.

– Vi har brukt ti år på å utvikle den, og har jobbet tett med blant annet Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) og Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU). Vi er også en del av tverrvitenskapelig forskningsprosjekt på ugressbekjempelse som involverer 11 europeiske landbruksuniversiteter og forskningsinstitusjoner, forteller Rud, som er på besøk i Tromsø for å demonstrere maskinen for blant annet Statens vegvesen, Mesta AS og Studentsamskipnaden.

Gammel kunnskap

Ifølge Rud har man lenge visst at kokende vann er et effektivt ugressmiddel.

– Etter at hun hadde kokt poteter, brukte bestemoren min å slå ut det kokende vannet rundt kjøkkentrappa for å holde ugresset i sjakk, og I USA ble en måte å bruke kokende vann til å ta livet av ugress patentert allerede i 1884. Dette er altså ikke noe nytt, forteller han og ler.

Det som imidlertid hele tiden har vært en utfordring, er at teknologien har vært ustabil og resultatene sprikende. Mye har imidlertid skjedd de siste 20 årene, med vridningen mot bærekraftig teknologi og strengere kontroll av sprøytemidler.

DØD: Kort tid etter vannbehandlingen, faller planten sammen og er klar til å fjernes.   Foto: Lars Johnsen

 

– Ei løsning som er mye brukt i dag, er vanndamp, men effekten er dårlig og det krever en rekke behandlinger i løpet av året. Problemet var å få vannet til å holde seg like varmt uten å fordampe, sier gründeren.

Ettersom vann koker når damptrykket er likt trykket i atmosfæren, kan man ved høyere trykk oppnå et høyere kokepunkt. Med fininnstilt mekanikk, rett trykk og nøyaktige dråpestørrelser idet vannet forlater maskinen, har Rud klart å holde vannet i sin flytende form.

– Viktig med miljøvennlig løsning

Tromsøselskapet All-tjeneste AS, som blant annet driver med bekjemping av ugress for Statens vegvesen, Statsbygg og Studentsamskipnaden, var tidlig ute med å skaffe seg en av Ruds maskiner. Det er den eneste maskinen nord for Bodø.

Utenfor studentboligene i Åsgårdveien 9 fjerner selskapet årlig 3,5 tonn plantemateriale, det meste av det fra tromsøpalmer.

– Vi kan ikke la de stå, da det bor mange barn i området – og som kjent er palmene giftig og kan føre til brannskader eller utslett, sier Roar Raste i Studentsamskipnaden.

– Det er tidkrevende arbeid, men vi håper det vil gå raskere med varmtvannsløsningen. Vi anskaffet maskinen i 2016, men har ikke brukt den på Tromsøpalmer ennå, sier daglig leder i All-Tjeneste AS, Geir Are Winther, og fortsetter:

– Selv om vi har sprøytesertifikat, har det vært viktig for oss å finne andre, mer miljøvennlige løsninger. Det er noe herk å jobbe med sprøytemidler, og man vet jo aldri hvilke effekt de kan ha på sikt.