MDG krever stans av asfaltverkplanene

Miljøpartiet de Grønne engasjerer seg i motstandskampen mot asfaltfabrikken på Olavsvern.

MILJØPARTIET: Barbara Vögeler krever stans i tungtransporten fra asfaltverket på Olavsvern. 

OMSTRIDT: Asfaltfabrikken på Olavsvern har fått offentlig godkjenning - noe innbyggerne på Berg har protestert mot. 

nyheter

Det er partiets kommunestyrerepresentant Barbara Vögele som krever at kommunen setter en stopper for asfaltkokingen på Olavsvern – og at saken kommer opp til politisk og overordnet behandling før virksomheten får lov til å fortsette.

Vil la innbyggerne få si sitt

– Vi vil at det lages en overordnet plan for hva området skal kunne brukes til. Per i dag finnes det ingenting slikt, sier hun til iTromsø.

Hun mener at innbyggerne på Berg – og kommunens øvrige innbyggere – må få lov til å si sitt om den omfattende virksomheten på Olavsvern etter at asfaltfabrikken ble etablert i vår.

Les også: Tromsø kommune sier ja til kontroversiell asfaltfabrikk

Omfattende virksomhet

– Det bor 160 arbeidere på området, det er tungtrafikk hele dagen – og nærområdet til Olavsvern blir svært påvirket, sier hun.

Ifølge Vögele er det kommunen som ikke har gjort hjemmeleksa si i denne saken. Hun mener at det aldri burde ha vært gitt tillatelse til en asfaltfabrikk på Olavsvern før konsekvensene var kartlagt.

– Det vil til syvende og sist være kommunen som får rydde opp når den kommunale veien til og fra Olavsvern blir kjørt i stykker, sier hun.

Indrefilet

Hun er også svært kritisk til at det er gitt tillatelse til omfattende tungtrafikk gjennom et område som brukes hyppig som friluftsområde – og viser til badeplassen Sandvika.

– Det finnes bare to slike strender i Tromsø: Telegrafbukta og Sandvika. Sandvika er en indrefilet for friluftslivet, sier hun.

Les også: Avslår kravet om utsettelse av fabrikk-planene

OMSTRIDT: Asfaltfabrikken på Olavsvern har fått offentlig godkjenning - noe innbyggerne på Berg har protestert mot. 

Farlig for syklister

Utfartsområdet rundt Sandvika er flittig brukt både av bilister og syklister–og solskinnsdager står bilene i doble rekker bortover Innlandsveien.

– Det er også mange barn- og unge som sykler til stranda, da er det svært uheldig at det samtidig pågår tung lastebiltrafikk langs veien, sier Vögele.

Forskjellige standarder

Innbyggerne i området har også søkt kommunen om å få lov til å tilrettelegge for besøkende ved å sette opp eksempelvis en utedo.

– Da har man fått avslag med bakgrunn i at kommunen ikke ønsker å legge til rette for økt trafikk. Det henger ikke på greip, sier miljøpartisten.

Hun krever–som sagt–derfor at det blir fremmet en egen politisk sak om virksomheten på Olavsvern–og i påvente på denne legges det ned stoppordre på tungtrafikken forbi Berg.

Les også: Asfaltfabrikk-motstandere får saken opp i kommunestyret