Staten: – Holder store veiprosjekt utenfor byvekstavtalen

Det kan bli problematisk å få staten til å ta mer enn 40 prosent av regningen for en ny Tverrforbindelse.

I NTP: Dagens tverrforbindelse skal bli kollektivtrasé, mens det bygges en ny forbindelse mellom Breivika og Langnes i tunnel.   Foto: Lars Åke Andersen

nyheter

Regjeringens har lagt til grunn en samlet ramme på 66,4 milliarder kroner til byvekstavtaler og Belønningsordningen.

Tenk Tromsø vil i forhandlinger forsøke å få statens andel opp i over 50 prosent av totalkostnaden, selv om samferdselsminister Ketil Solvik Olsen (Frp) nylig varslet at det er urealistisk å tro at staten tar halve regninga.

Ikke satt grense

Midlene vil bli fordelt gjennom forhandlinger med de ni aktuelle byområdene, og det er ifølge departementet ikke satt noen generell grense for statlig andel i avtalene.

– I en byvekstavtale for Tromsø vil det være aktuelt for staten å gå inn med midler til kollektiv-, sykkel- og gangetiltak langs riksvei og belønningsmidler. Prioriteringene av store veiprosjekter følger av Nasjonal transportplan og vil ikke være gjenstand for forhandlinger, skriver samferdselsdepartementet.

Staten tar 38,75 prosent av regningen

Det betyr ikke at Tromsøs andel i veiprosjektene ikke kan finansieres av en bompengeordning. Statens andel vil imidlertid finansieres gjennom NTP. I siste forslag til NTP er det foreslått at staten tar 38,75 prosent av regningen i en ny Tverrforbindelse.