Staten: – Holder store veiprosjekt utenfor byvekstavtalen

Det kan bli problematisk å få staten til å ta mer enn 40 prosent av regningen for en ny Tverrforbindelse.

I NTP: Dagens tverrforbindelse skal bli kollektivtrasé, mens det bygges en ny forbindelse mellom Breivika og Langnes i tunnel.   Foto: Lars Åke Andersen

nyheter

Regjeringens har lagt til grunn en samlet ramme på 66,4 milliarder kroner til byvekstavtaler og Belønningsordningen.

Tenk Tromsø vil i forhandlinger forsøke å få statens andel opp i over 50 prosent av totalkostnaden, selv om samferdselsminister Ketil Solvik Olsen (Frp) nylig varslet at det er urealistisk å tro at staten tar halve regninga.

Ikke satt grense

Midlene vil bli fordelt gjennom forhandlinger med de ni aktuelle byområdene, og det er ifølge departementet ikke satt noen generell grense for statlig andel i avtalene.

– I en byvekstavtale for Tromsø vil det være aktuelt for staten å gå inn med midler til kollektiv-, sykkel- og gangetiltak langs riksvei og belønningsmidler. Prioriteringene av store veiprosjekter følger av Nasjonal transportplan og vil ikke være gjenstand for forhandlinger, skriver samferdselsdepartementet.

Staten tar 38,75 prosent av regningen

Det betyr ikke at Tromsøs andel i veiprosjektene ikke kan finansieres av en bompengeordning. Statens andel vil imidlertid finansieres gjennom NTP. I siste forslag til NTP er det foreslått at staten tar 38,75 prosent av regningen i en ny Tverrforbindelse.

Vi ønsker engasjerende debatter på itromso.no. Du er velkommen til å kommentere sakene på våre sider, men vi ber deg først lese våre retningslinjer for innlegg:

×

RETNINGSLINJER FOR INNLEGG

iTromsø gjør oppmerksom på at du er juridisk ansvarlig for dine kommentarer. Dette personlige ansvaret gjelder enten du velger å kommentere i kommentarfeltene på våre nettsider eller du skriver innlegg på våre Facebook-sider.

iTromsø ønsker en åpen, saklig og engasjerende debatt. Vi oppfordrer alle til å være saklige, vise respekt for andres meninger og å holde seg til saken. Vi fjerner fortløpende innlegg som er rasistiske, sjikanøse eller på annen måte strider mot etikk eller lovverk. Du kan varsle oss her dersom du ser innlegg du mener bryter med god debattskikk.

Alle som vil delta i debatten hos oss må skrive under eget navn. Vi forbeholder oss retten til å utestenge brukere som begår grove eller gjentatte brudd på våre retningslinjer.

nyheter