Debatt

«Bompenger: Er det en skivebom for befolkningen i Tromsø?»

Etter å ha lest om hva politikerne i Tromsø kommune er kommet fram til av hva som brukerne av bilen skal utsettes for, ser jeg det nødvendig å komme med et varsel om hva dette kan ende opp med for befolkningen.
nyheter

Et pensjonistektepar i Bodø fortalte meg at de, som er minimumsbrukere av bil har en bompengeutgift på tusen kroner i måneden, altså kroner 12 000 i året. Dersom vi tar utgangspunkt i en skatteprosent på 37 prosent vil det si at pensjonen reduseres med hele 19.000 kroner.

Når vi i Tromsø kan se fram til at en barnefamilie kan komme opp i en årlig bompengeutgift på hele 25.000 kroner kan man jo lure på hvor politikerne våre er i visdommens sfære?

Barnefamilien må da ha en økt inntekt på 40.000 kroner.

I viten om at medianinntekten for aleneboende i Troms ligger en plass mellom 180.000 til 280.000 tusen i årslønn, ser dette drastisk ut spør du meg. Og hvis vedkommende har barn, er det åpenbart at der ikke fins rom for ekstra titusener i årlige bompengeutgifter?

Og angående visdom, kan man si at alle kvinner som menn i Frp er vise, siden de stemte mot, mens bare en person i partiet Høyre er vis?

Og man kan forundre seg over Senterpartiet ved Sandra Borch som skulle skjerme befolkningen i utkantstrøkene for store bilutgifter har stemt for Bompenger? Har partiet tenkt på at befolkningen i utkantstrøkene må til byen for handel og vandel?

Og det mest forunderlige er at det første som bompengene skal brukes til er plenfrø og lignende i Tromsø sentrums parkanlegg for over 400 millioner. Etter dette kommer sykkelstiene, mens melkekua bilen må vente på å få en smidig løsning først i slutten av prosjektperioden.

Våre problemer kan da løsest på kort sikt ved å etablere toplanskryss der trafikken korkes seg en halvtimes tid morgen og ettermiddag. Noe vi kan betale med bensinavgiften!