Fylkesrådsleder Cecilie Myrseth (Ap) går av

I dag gikk hun av etter to år som fylkesrådsleder.

FØRSTEKANDIDAT: Cecilie Myrseth får av som fylkesrådsleder. Nå skal hun fokusere på valgkampen, hvor hun stiller som Aps førstekandidat på Stortinget.   Foto: Troms fylkeskommune

nyheter

Cecilie Myrseth har de siste ti årene jobbet som fylkespolitiker i Troms, og de siste to årene som leder for fylkesrådet.

Førstekandidat

Årsaken til avgangen er at fylkesrådsleder Cecilie Myrseth stiller som Aps førstekandidat til Stortinget i september.

- Det har vært et privilegium å jobbe for et fylke som har så mange framtidsmuligheter. I organisasjonen har det vært profesjonalitet og lojalitet, men også mange flotte kolleger. De blir jeg å savne, sier Myrseth.

Regionreformen

Hun trekker fram langtidsplanen for Forsvaret og regionreformen som ekstra krevende arbeidsfelt de siste årene.

-  Arbeidet med å styrke Troms sin rolle som tydelig stemme i og fra Arktis har også vært viktig for oss. Der har vi nå satt i gang et arbeid som jeg gleder meg til å se den videre utviklingen av. Vi fikk også på plass den første handlingsplanen for styrking av kvensk språk og kultur i Troms. Vi trenger å ta vare både på vår samiske og kvenske kultur.

Onsdag forrige uke omtalte iTromsø saken om at fylkesrådet ville melde sin avgang under siste møte i fylkesrådet for sommeren. Møtet varer fra 13. juni til fredag 16. juni.

iTromsø kommer tilbake med mer.