Høyre: Vil stanse planer på ny organisering av Sommerlyst skole

Høyre krever at pilotprosjektet med en løsere klasseinndeling av åttende trinn på Sommerlyst skole stanses.

KREVER STANS: Høyres Erlend Svardal Bøe og Anna Amdal Fyhn krever at planene på å droppe klasseinndelingen på Sommerlyst skole stanses i påvente av en overordnet politisk behandling av saken. Foto: Kjetil Vik 

nyheter

I et såkalt privatforslag til neste kommunestyremøte vil Høyre at det blir slått full revers i planene til Sommerlyst skole om ny gruppeinndeling på åttende trinn.

Vil droppe klasseinndeling

Ledelsen ved skolen ønsker – som iTromsø har skrevet flere ganger om – å gjennomføre et pilotprosjekt der de yngste elevene ved skolen organiseres på en annerledes måte.

Tanken er – i korte trekk – at elevene skal være organisert i større grupper, til forskjell fra dagens modell der man er knyttet til klasser som har et fast tilholdssted på skolen.

Stikk i strid med vedtak

Ifølge Høyre så er dette noe som skjer stikk i strid med vedtatte politiske føringer i kommunen.

«En klar føring som foreligger er at skolen skal ha egne hjemmeområder hvor de enkelte klassetrinn skal ha sin tilhørighet», skriver gruppeleder Erlend Svardal Bøe og tidligere undervisningsbyråd Anna Amdal Fyhn i partiforslaget.

Kjører over vedtak

De to mener at skolens ledelse – og kommunens administrasjon – kjører over et soleklart politisk vedtak.

– Dette oppfattes som stikk i strid med det som var den politiske føringen i vedtatt grunnlagsdokument.

Det er tidligere blitt orientert om pilotprosjektet i både formannskapet og utdannings- og oppvekstkomiteen, men dette er ikke godt nok, mener høyrepolitikerne.

Krever politiske behandling

De forlanger at saken tas opp i kommunestyret slik at politikerne får si sitt.

– Vi vil at saken om undervisningsopplegg ved Sommerlyst ungdomsskole tas opp i sin fulle bredde når det gjelder rektors forslag om fremtidig undervisningsopplegg, skriver Bøe og Fyhn.

Frem til så har skjedd vil de at dagens klasseinndeling videreføres.