Regjeringen: Deler av nytt undervisningsdirektorat flyttes til Tromsø

Det statlige Utdanningsdirektoratet legges ned og omorganiseres – og et av de nye satsingsområdene får hovedkontor i Tromsø.

VELDIG FORNØYD: Kent Gudmundsen fra Høyre er glad over at regjeringen nå etablerer et nasjonalt senter for karriereveiledning i Tromsø. Foto: Marius Hansen 

nyheter

Det forteller stortingsrepresentant Kent Gudmundsen fra Høyre.

– Det er en gledens dag for Tromsø og Nord-Norge. Vi får nå lederrollen for et veldig viktig område i Utdannings-Norge, sier Gudmundsen til iTromsø.

Det var utdanningsminister Torbjørn Røe Isaksen som presenterte planene onsdag.

- Vi samler ressursene, kompetansen og virkemidlene staten har for å utvikle bedre barnehager og skoler. De gode fagmiljøene i Utdanningsdirektoratet og Senter for IKT i utdanningen vil bli sterkere sammen, sier Røe Isaksen.

Legges ned og bygges opp

Rent konkret skal dagens Utdanningsdirektorat og Senter for IKT i utdanningen legges ned – og restene skal slås sammen til ett større forvaltningsorgan for utdanning.

Tromsø blir "under-hovedkontor" for en viktig del av det nye "Direktorat for barnehager, grunnopplæring og IKT".

Karriereveiledning til Tromsø

All karriereveiledning – og formidling av dette – skal ledes fra Tromsø.

– Det vil bety veldig mye å kunne ha en kraftsamling av kompetanse – og det vil være viktig å kunne bygge opp et slikt miljø i Tromsø, sier Gudmundsen.

Det nye "superdirektoratet" skal styres fra Oslo, men Tromsø, Molde og Hamar skal få overført funksjoner og lederroller.

Ut av Oslo

− Det er naturlig å vurdere om det nye direktoratet kan flytte ytterligere oppgaver til de stedene hvor de allerede er i dag. Men det vil være opptil den nye virksomheten å vurdere hvilke oppgaver som skal flyttes hvor og når, sier Røe Isaksen.

Departementet vil sørge for at regjeringens distriktspolitiske hensyn blir ivaretatt.

I dag har Tromsø hovedkontoret for Senter for IKT i utdanningen, men ifølge Gudmundsen er dette kun på papiret.

Direktøren for senteret sitter i Oslo, mens de ansatte hovedsakelig har sitt arbeidssted i Tromsø.

Utvidere oppgaver

I praksis vil det ikke bli noen endringer for de ansatte.

– Tromsø har hovedsakelig hatt ansvar for formidling via utdanning.no–noe man også i fremtiden vil ha, sier Gudmundsen.

Det som nå vil skje er at de ansatte i Tromsø får fortsette sitt viktige formidlingsarbeid–og samtidig får utvidede oppgaver og flere ansatte.

Skal dele på 20 stillinger

Cirka 10 årsverk skal flyttes fra Oslo til Tromsø. Oppgavene knyttet til karriereveiledning flyttes til Tromsø, og samlokaliseres med formidlingstjenesten utdanning.no.

– Det er ennå ikke avklart hvor mange nye ansettelser det vil komme til Tromsø, men cirka 20 stillinger skal flyttes fra Oslo og fordeles mellom Molde, Hamar og Tromsø, sier Gudmundsen.

Han sier at dette er en sak han har jobbet lenge for.

– Allerede da jeg var fylkesråd for utdanning i Troms begynte vi å samarbeide rundt formidling og karriereveiledning, og gjennomførte et nasjonalt prøveprosjekt, sier han.