Nye retningslinjer for LO i Tromsø

LO i Tromsø holdt sitt representantskapsmøte på Hotel Saga torsdag kveld. Underslagssaken ble diskutert, men organisasjonen holdt stort sett fokus på valgkampen.

TAR GREP: Kasserer i LO i Tromsø Halvor Langseth (til høyre) sier organisasjonen får nye retningslinjer etter underslagssaken. Til venstre: Sekretær Julia C.Ö. Johnsen.  Foto: Rudi Nikolaisen

INNLEDNING: Andre nestleder i LO Roger Haga Heimli snakket om valget og svarte på debattinnlegg.  Foto: Rudi Nikolaisen

nyheter

Andre nestleder i LO, Roger Haga Heimli, var invitert til byen for å snakke om organisasjonens hovedsaker, valgkamp, samt lokale forhold.

– Høy valgdeltakelse betyr flere stemmer til venstre-, mens lav deltakelse betyr flere stemmer til høyresiden, sa Heimli, og fortsatte:

– Derfor er det viktig å mobilisere, snakke, og engasjere. Få folk til å stemme.

Nest-lederen la heller ikke skjul på hva LO mener om den sittende regjeringen:

– Norsk politikk har nådd et lavmål, når vi har en statsminister som tillater FrP i regjering, tordnet han.

Ønsker trygge jobber

Heimly mener regjeringen har skapt et utrygt arbeidsmiljø.

– Vi vil fjerne nulltimerskontrakten, som er det mest hårreisende som har sluppet over våre grenser. Vikarbyrå er ingen unntak, sa Heimli, og la til:

– Å ha vikarer er en ting, å bemanne hele jobber med vikarer er noe annet. Rettigheter for folk flest blir svekket av regjeringen.

Tillitsreform

Heimly brukte også tid på å snakke om organisasjonens program:

– Verdiskapning skjer ikke bare i privat sektor. Det skjer der folk gjør et stykke arbeid, og fortsatte:

– Tillitsreform er en viktig del. Vi vil slippe rapporteringsveldet, og stole på at fagarbeidere kan jobben sin.

Nye retningslinjer

Det mye omtalte bråket rundt den tidligere lederens underslag ble ikke hovedfokus på medlemsmøtet til LO i Tromsø i går.

– Vi la fram et budsjett med noen små endringer, og snakket ikke så mye om den gamle saken med underslaget. Politiet har gjort jobben sin og fått han dømt, så nå venter vi bare på papirene så vi kan få gitt revisjonen videre til organisasjonen, sa kasserer Halvor Langseth på fredag.

– Vil det bli tatt noen flere grep?

– Vi må bare ta innover oss at en av våre egne har misbrukt tilliten, og det vil bli satt i gang nye retningslinjer for økonomisk kontroll.

Langseth bedyrer at økonomien nå er solid.

– Underslaget er tilbakebetalt, så økonomien tikker og går, forsikret Langseth, og la til:

– Vi diskuterer ikke bakover, men fremover.