Tillitsvalgt om sammenslåingen: – Ansatte ønsker å beholde jobben og bli der de er

De tillitsvalgte ved Fylkesmannen i Troms er klar på at det er et sterkt ønske fra de ansatte å bli værende i Tromsø.

VIL HELST IKKE FLYTTE: UNIO-tillitsvalgt Anders Aasheim (til høyre), YS-tillitsvalgt Aase Berg og tillitsvalgt for Akademikerne, Per Olav Aslaksen, er klar på at de ansatte ønsker å beholde jobbene sine og bli hvor de er. 

nyheter

Fredag ble det klart at regjeringen slår sammen Fylkesmannen i Troms og Finnmark til et embete. Kontorene i Tromsø og Vadsø opprettholdes, men ledelsen og embetet legges til sistnevnte by.

Beslutningen ble presentert av Kommunal- og moderniseringsdepartementet på et allmøte for alle de ansatte ved kontorene.

– Vi forutsetter at de ansatte tas med på et skikkelig og reelt vis i de prosessene som nå settes i gang, sier tillitsvalgt for UNIO, Anders Aasheim, og fortsetter:

– Veldig mange har sagt at de ønsker å beholde jobben og bli der de er. Kan vi legge det til grunn, har vi kommet langt.

Ikke enkelt å flytte

Sammen med YS-tillitsvalgt Aase Berg og tillitsvalgt for Akademikerne, Per Olav Aslaksen, sitter Aasheim i samarbeidsutvalget hos Fylkesmannen i Troms.

– Det er tre ting jeg er opptatt av nå. Det er at ingen skal miste jobbene sine, at sammenslåingen gjennomføres på en måte som lar oss løse våre faglige oppgaver like godt som før og at prosessen ikke bare er rettet mot omstilling – de må også ivareta jobbene våre, sier Aslaksen.

– Mange av de ansatte er i en livssituasjon der det å flytte på seg ikke er en enkel sak. Det er vesentlig at prosessen ikke fører til at noen føler seg tvunget til å slutte, legger Berg til.

Krever mer arbeid

For de tillitsvalgte er det ennå mange usikkerhetsmomenter knyttet til sammenslåingen. Blant annet ble det ikke gitt noen garantier for antall ansatte ved kontoret i Tromsø.

– Vi spurte om hva dette ville si for oss, men det ble hengende litt i luften. Spørsmålet er jo hvor regjeringen vil spare penger. Det er klart at vi har et arbeid å gjøre her, sier Aasheim.

Han kan imidlertid garantere at samarbeidet mellom de tillitsvalgte i Tromsø og Vadsø blir godt.

– Vi har en veldig god dialog, og er like opptatt av at dette blir en ryddig prosess, sier han.