Vil ikke ha flere høyblokker

Håpet velforening har startet underskriftskampanje mot planene til Bonord om å bygge høyblokker på barnehagetomta i Måsevegen. De vil heller beholde tomta til friområde og bruke barnehagen til grendehus.

– EI HØYBLOKK NOK: Nestleder Guro Reisæter (til venstre) og styremedlem Maria Jenssen i Håpet Velforening mener det er nok med Høyblokka (bak til venstre) på Håpet og samler beboerne i protest mot Bonords planer om ei til nye høyblokker på barnehagetomta i Måseveien.   Foto: Kjetil Vik

nyheter

Velforeningen sier nei til blokker på barnehagetomta fordi de vil bevare de grønne lungene i bydelen. I stedet for flere boliger og fortetting, vil de forbedre og videreutvikle friarealene, og skape møte- og lekeplasser for barn, unge og eldre.

Flere hundre underskrifter

– Selv om regiondirektør Svein Dalsbø har uttalt til Bonords medlemsblad Bolyst at de nye boligblokkene vil bli til glede for beboerne, møter jeg misnøye blant folk når jeg går rundt og samler inn underskrifter. De sier det er attraktivt å bo her nettopp fordi det er lyst og luftig her, noe ikke nye blokker i åtte etasjer vil føre til, sier Guro Reisæter, nestleder i Håpet velforening.

Så langt har velforeningen fått inn rundt 300 underskrifter, men regner med det blir flere ettersom underskriftskampanjen varer til over helga.

– Jeg har vært rundt i åtte-ti blokker, og alle sier det samme, nei, vi vil ikke ha nye blokker.

Ta hensyn til omgivelsene

Bonords planer innebærer ei til to blokker i åtte etasjer, like høyt som Høyblokka et steinkast unna. Velforeningen mener at dersom de skal bygges nye blokker må de tilpasses høyden på dem som blir liggende nærmest, to til fire etasjer.

– Fortetting er én ting, men da må det bygges lavblokker som er innordna høyden rundt, sier Maria Jenssen, styremedlem i velforeningen.

Får ikke svar

Borettslagene reagerer på at de ennå ikke har fått svar på brevet Håpet 1 borettslag sendte på vegne av alle borettslagene Bonord 10. september 2014 om hva som skal skje med barnehagetomta etter at barnehagen ble lagt ned samme år.

– Det er arrogant av Bonord ikke å svare på brevet. Det er både frustrasjon og irritasjon over at vi ikke blir orientert om planene til Bonord på barnhagetomta, sier Guro Reisæter.

UNDERSKRIFTSKAMPANJE: Nestleder Guro Reisæter (til venstre) og styremedlem Maria Jenssen i Håpet velforening samler inn underskrifter blant Håpet-beboerne mot planene til Bonord om å bygge høyblokker på barnehagetomta i Måseveien. Foto: Kjetil Vik 

Jobber med blokk

Regiondirektør Svein Dalsbø i Bonord bekrefter at de jobber med et boligprosjekt på tomta til den tidligere barnehagen i Måseveien.

– På barnehagetomta i Måseveien 3 er kommunen enig at tomta kan utnyttes til boligformål, slik vi forstår. Vi jobber med å regulere inn ei blokk på tomta. Forslaget vil bli på åtte etasjer, sier Dalsbø.

Bonord har nylig vært i møte med kommunen om planene.

– Hva er din kommentar til motstanden fra beboerne på Håpet?

– Vi har lovet borettslagene i området om at vi skal ha dialog om planene, og det har vi tenkt å oppfylle. Først må vi imidlertid ha noe å vise fram etter at vi har tatt hensyn til kommunens synspunkter fremsatt i oppstartsmøte. Når vi har et forslaget sender vi det til kommunen i forbindelse med at arbeidet med reguleringsplanen.

Bedre enn i dag

Han viser til et notat fra et møte med kommunen 1. juni hvor det sies at arealet til den tidligere barnehagen skal tilbakeføres for å skape en korridor for grønnstrukturen.

– Vi skal bygge på østsiden av grønnstrukturen som vi mener vi åpne opp og gjøre situasjonen bedre enn dagens situasjon. Vi vil få regulert inn grønnstruktur i hele parsellen i nord-sør-retning på nedsiden av Høyblokka, sier Svein Dalsbø

– Hvorfor har ikke borettslagene fått svar på brevet de sendte til Bonord høsten 2014 om et samarbeid, eventuelt kjøp og bruk av barnehagetomta til friareal og grendehus?

– Vi har muntlig svart ovenfor tidligere styreleder at det på dette tidspunkt ikke var aktuelt å selge barnehagetomta. Det kan fortsatt være aktuelt å samarbeide med borettslagene ved realisering av det nye prosjektet, sier Dalsbø.