Stadig flere unge sparer til pensjon

Like mange under 30 år har opprettet spareavtaler til pensjon, som alle mellom 31 og 66 år, viser ny statistikk.

EKSPERT: Ole Jørgen Ørjavik er pensjonsekspert i SpareBank 1 Nord-Norge.  Foto: Presse

nyheter

Blant dem som har opprettet avtaler er 53 prosent kvinner, melder SpareBank 1 Nord-Norge i et presseskriv.

– Det er spesielt gledelig at det er litt flere kvinner enn menn som sparer. Kvinner fremstilles ofte som lite opptatt av egen økonomi, men vi ser av våre tall at det ikke gjelder unge voksne kvinner, sier Ole Jørgen Ørjavik, pensjonsekspert i SpareBank 1 Nord-Norge.

Staten ingen garantist

At levealderen har økt dramatisk de siste 20 årene kan være en av årsakene til at ungdom har skjønt at de må spare til pensjon.

– Mange tror de er garantert 60–70 prosent av lønnen i pensjon. Men staten er ikke noen garantist for at folk flest kan leve det livet de ønsker som pensjonist. Derfor bør mange spare til pensjon eller jobbe lenger om ikke inntekten skal nær halveres som pensjonist, påpeker Ørjavik.

Gunstigere spareordning

Regjeringen har varslet nye regler for individuell pensjonssparing, hvor du vil få samme sats i skattefradrag på det du betaler inn, som skatten du må betale når du starter å ta ut fra pensjonssparingen en gang i fremtiden, står det i presseskrivet.

Her er tallene:

  • Folk i Nord-Norge har per 31. mai spart 12.698.923 kroner i pensjonskonto.
  • Det blir spart like under 3 millioner kroner hver måned. Tallet øker naturligvis med antall avtaler.
  • I snitt sparer nordlendinger 760 kroner i måneden på pensjonskonto.
  • Av dem som har opprettet avtale i SpareBank 1 Nord-Norge er 53 prosent kvinner og 47 prosent menn.
  • De som oppretter flest avtaler er de under 30 år, og her er kjønnsfordelingen balansert.
  • I Nordland sparer man til sammen 3,7 millioner kroner.
  • I Troms sparer man til sammen 5,2 millioner kroner.
  • I Finnmark sparer man til sammen 3,8 millioner kroner.