Kommunestyret vil frede dette kjente huset

Kirsten Sand(1895-1996), Norges første kvinnelige arkitekt, tegnet selv huset i Mellomvegen 130, "Kirsten Sand-huset", som et prøvehus uten kjeller og med halvåpen planløsning. Huset stod ferdig i 1952. Dette huset er nå foreslått fredet.  Foto: Harald Groven/Wikimedia Commons

nyheter

Kommunestyret har vedtatt å slutte seg til Riksantikvarens og fylkeskommunens forslag om fredning av Kirsten Sand-huset i Mellomveien 130.

– Formålet er å bevare et sjeldent eksempel på den første etterkrigstidens boligarkitektur, slik den ble utformet av distriktsarkitekt Kirsten Sand. Fredningen vil også bidra til å befeste Sands posisjon i fortellingen om gjenreisningen av Nord-Norge etter 2. verdenskrig, heter det i vedtaket.

Sto ferdig i 1952

Kirsten Sand tegnet selv huset i Mellomvegen 130, "Kirsten Sand-huset", som et prøvehus uten kjeller og med halvåpen planløsning. Huset stod ferdig i 1952.

Sand bodde selv i huset helt fram til 1994. Sand døde i 1996, 100 år gammel.

Åpen planløsning

Huset er et eksempel på hvordan hele planløsningen kunne endres i forhold til det som var vanlig før krigen. Sand mente at familiens livsførsel og krav var endret, mens planløsningene forble tradisjonelle. Sand var opptatt av at husmoren skulle kunne utføre sine oppgaver samtidig som hun tok del i resten av familiens aktiviteter ifølge Wikipedia.

Dette løste Sand med bruk av åpen planløsning og skap med tilgang fra flere sider og glassfelt i veggen for å gi innsyn til tilliggende rom.