Anker frifinnelsen etter dødsulykken på E8

Statsadvokat Lars Fause meddeler at de har valgt å anke dommen etter at ei kvinne i 20-årene ble frifunnet for uaktsomt drap etter dødsulykken på E8 i fjor.

DØDSULYKKEN: Hilde Martine Heika (52) omkom i ulykken på E8 på Hundbergan i mars i fjor. Nå kan det bli ny rettssrunde.  

nyheter

16. mars 2016 omkom Hilde Martine Heika (52) da bilen hun satt i traff et vogntog på E8 ved Hundbergan.

Etter omfattende etterforskning og tekniske undersøkelser, ble Sortland-kvinnen som førte vogntoget i desember i fjor tiltalt for uaktsomt drap, for uaktsomt å ha forvoldt betydelig skade på en annens kropp eller helse, samt for brudd på veitrafikklovens bestemmelse om aktpågivende og hensynsfull kjøring.

Kvinnen ble frifinnet for uaktsomt drap og legemsbeskadigelse, men ble dømt til 30 timers samfunnsstraff for brudd på veitrafikklovens bestemmelser om aktsomhet. Hun ble også dømt til  tap av førerretten i to år.

- Feilvurdering

Nå har førstestatsadvokat valgt å anke den delen av dommen som hun ble frifunnet for, tiltalepost en og to.

- Vi mener det er særlig lovanvendelsen som er feil. Vi mener tingretten har foretatt en feilvurdering av bevisene og utfallet burde vært annereldes, sier Lars Fause til iTromsø.

- Det som vi la særlig merke til var at man flyttet ansvaret fra fører til arbeidsgiver. Det har vi ikke vært borte i i norsk rett før. Det er fører som har det fulle ansvaret, sier han.

Vurderer motanke

Forsvarer Odd Robert Aksnes forklarer at de denne uka vil vurdere om de skal komme med en motanke.

- Hun ble veldig glad for å bli frifunnet for det hun ble frifunnet for. Samtidig ble hun skuffet over at hun ble dømt. Hun valgte likevel å ikke anke fordi hun har behov for å legge dette bak seg og komme seg videre. Når politiet nå velger å anke deler av dommen, må hun forberede seg på enda mer venting, sier Aksnes til iTromsø.