Høyblokka ved Kongeparken vedtatt av kommunestyret

Onsdag vedtok kommunestyret detaljreguleringsplanen for den ni etasjer høye blokken i Vestregata.
nyheter

Den omdiskuterte boligblokka JM Hansen Eiendom ønsker å bygge i Vestregata 20-22 – vis-à-vis Heracleum – er et skritt nærmere realisering.

Inhabil

Onsdag ettermiddag vedtok kommunestyret detaljreguleringsplanen for prosjektet med 24 mot 17 stemmer. Aps Sissel Haldorsen ble av kommunestyret erklært inhabil grunnet sitt nære vennskap med Hansen-familien, og vara var ikke tilstede.

Kun 41 representanter stemte derfor i saken.

Omdiskutert

Det planlagte høyhuset har forut for kommunestyremøtet vært mye omdiskutert. I byutviklingskomiteen kom man fram til at bygget vil dominere omgivelsene i sentrum, sperre viktige historiske siktlinjer og at den ikke er tilpasset omkringliggende verneverdig bebyggelse. «Bygget bør reduseres i høyde og reguleringsplanen godkjennes ikke,» konkluderte komiteen.

Bare dager før kommunestyremøtet snudde imidlertid Ap i saken, noe som sikret planen 13 stemmer og flertall i kommunestyret. 

Krever oppgradering

En nøktern Brage Larsen Sollund (Ap), gruppeleder og komitéleder for byutviklingskomiteen, medga at det finnes gode argumenter både for og imot byggingen av blokken.

Han var klar på at dersom det skal bygges, forutsettes det man oppgraderer parkområdet og gangveien, og holder tekniske installasjoner inne i bygningsmassen – noe som vil redusere høyden.

- Bygget vil synes. Man har for så vidt diskutert en reduksjon på et par etasjer, men det vil ikke bedre sikten fra Kongsbakken ned mot domkirken og Prostneset. Jeg mener imidlertid byen kan tåle byggehøyden til tross for de negative effektene og er enig med administrasjonen – vi trenger flere boliger, sa Sollund.

Avurbanisert byen

Sollund fikk støtte av Høyres Lars Echroll, som mener man siden 60-tallet har avurbanisert byen og mistet bykompetanse – og ikke minst forståelsen for hva det vil si å bo i en by.

Han peker på at en rekke av de private boligene, samt de kommunale veiene i sentrum, forfaller.

- Vi kan ikke være bekjent av dette. I tilfellet Vestregata 22, er det i dag en udelikat parkeringsplass og ei trapp som ikke ser ut. Nå har vi en gedigen sjanse til å få fylt igjen dette hullet – samtidig som man får bosatt flere mennesker. I tillegg får man ei verdig avslutning på Håkon den gamles gate, som i dag er langt fra kongelig, sa Echroll.

Svært uenige

Flere, deriblant MDGs Barbara Vögele og Rødts Elin Jørgensen og Jens Ingvald Olsen, gikk hardt ut mot prosjektet.

- Prosjektet har en helt vanvittig utnyttelsesgrad – på hele 678,4 prosent. Det er helt utilbørlig. Alt utomhusareal skal tas av en annen manns eiendom – her kommunens. Det tilbys utbygger å bruke Kongeparken til dette. Det vil jeg fraråde kommunestyrets medlemmer for å si ja til, sa Olsen.

Olsen viser til at da man i sin tid bygde Sentrum Terrasse, ble den sørlige delen bygd lavere nettopp for å beholde siktlinjen mellom Kongsbakken, kirken og Prostneset.

- Det blir to meter høyere enn terrassen og vil ligge på linje med Petersborggata. Det utgjør en dramatisk forskjell på høyde i nærområdet og vil være en ulempe for byen og befolkningen.

Under debatten, gikk Høyres Gunnar Pedersen så langt som å si at dersom han satt i formannskapet, ville han fremmet et mistillitsforslag mot administrasjonen.

- Reguleringsplanen går mot alle planer og retningslinjer vi har - både sentrumsplanen og kommuneplanen. At det fra administrasjonen innstilles til å vedta den er høyst betenkelig. Dersom man sier ja til dette bygget, er vi nødt til å tilgodese alle andre utbyggere like mye - ellers innfører vi et bingoprinsipp i byggesaker som ingen tjent med, sa han.

Fornøyd utbygger

DAGLIIG LEDER: Andreas Arild i JM Hansen Eiendom  Foto: Lars Johnsen

 

Daglig leder Andreas Arild i JM Hansen Eiendom er godt fornøyd med kommunestyrets vedtak.

- Det er gledelig å se at politikerne har lyttet til gode faglige vurderinger, og at de politiske ambisjonene for byutvikling legges til grunn, sier han.

Arild er klar på at han og JM Hansen Eiendom er sitt ansvar bevisst, og at de vil gjøre alt de kan for at bygget skal passe godt inn i omgivelsene.

- Vi er klar over at vi bygger midt i byen. Dette blir med andre ord ikke noe «monsterblokk».