Flengende kritikk fra kommunerevisjonen mot Brann og Redning

Brann og rednings famøse båtkjøp ble ikke gjennomført i henhold til lover og retningslinjer for offentlige anskaffelser.

Gransket: Margrete Mjølhus Kleiven fra KomRev Nord informerte kommunestyret om hvilke konklusjoner de var kommet til etter granskingen av innkjøpet av brannbåt.   Foto: Christer Pedersen

KRITISK: Leder i kontrollutvalget i kommunen, Høyres Rolleiv Lind, sier at saken med brannbåtinnkjøp har vært svært uheldig. 

nyheter

Det er konklusjonen etter at Kommunerevisjonen – KomRev – har gransket innkjøpet av ny brannbåt.

Bakgrunnen er Brann og Rednings innkjøp av en brannbåt for til sammen knappe millionen.

I ettertid har innkjøpet blitt kritisert kraftig – ikke minst fordi saksbehandleren i Brann og Redning kort tid i forveien var ansatt i selskapet som solgte båten – Eni.

Gransket av KomRev

– Vi har gransket saken ut fra fire kriterier: Hvorvidt innkjøpet var i henhold til gjeldende lover og retningslinjer for offentlig anskaffelse, om det har vært en inhabil saksbehandler i Brann og Redning, om det har vært hastverk – slik det ble hevdet, samt om det var riktig å unnta saken offentlighet, sier Margrete Mjølhus Kleiven, fra KomRev Nord

KRITISK: Leder i kontrollutvalget i kommunen, Høyres Rolleiv Lind, sier at saken med brannbåtinnkjøp har vært svært uheldig. 

 

Kritikk på tre av fire punkt

Konklusjonen man er kommet til er ikke lystig lesing for Brann og Redning.

– Vi mener at kjøpet ikke er innenfor reglene for offentlighet, at det ikke forelå hastverk. og det ikke var anledning å behandle saken bak lukkede dører.

– Vi mener derimot ikke at den ansatte saksbehandleren i Brann og Redning var inhabil, sier Kleiven.

Sterkt kritikkverdig

Kontrollutvalget i kommunen har også gransket saken, men har kommet til en noe strengere konklusjon.

– Vi mener at et nylig avsluttet ansettelsesforhold er et brudd på habilitetsbestemmelsene, sier leder i KU, Rolleiv Lind fra Høyre.

Han mener videre at det må kunne stilles ekstra strenge krav til saksbehandling i Tromsø kommune.

Må ha best saksbehandling

– Tromsø er Nord-Norges største kommune, og vi må være sikre på at vi har saksbehandling som er den beste – der vi følger reglene for innkjøp og at vi følger etiske retningslinjer, sier Lind.

Han peker på at saksbehandlingen i forkant av kjøpet var preget av hastverk, manglende dokumentasjon og mangelfull informasjon.

"Håndskrevne notater"

Ifølge Lind var det tilnærmet håndskrevne notater som politikerne var nødt til å forholde seg til før kjøpet.

– Man kan hevde at saksbehandlingen var amatørmessig. Enkelte har hevdet at de førte seg bak lyset, sier Lind.

Arbeiderpartiets Jarle Heitmann sier at politikerne må kunne stole på saksutredningene som ligger til grunn for vedtak.

– Jeg argumenterte for kjøpet, men det var med en følelse av hastverk. Jeg mener det er veldig alvorlig – spesielt med tanke på at det var Brann og Redning som hevdet at det var hastverk, sier Heitmann.

Eneste som stemte mot

Fremskrittspartiets Jan Blomseth stemte mot innkjøpet – som eneste politiker – og var kritisk til innkjøpet da det i sin tid ble behandlet i kommunestyret.

Han mener at politikerne ikke er uten skyld i at saken er blitt så alvorlig.

– Kommunestyret var ikke våken. Da jeg fremmet skepsis mot innkjøpet ,ble jeg argumentert kraftig mot, sier han.

Strengere regler

Kommunestyret vedtok etter debatt om saken at det skal innføres strengere regler for hvordan slike saker skal håndteres fremover.

"Kommunestyret ser meget alvorlig på at sak om kjøp av brann- og redningsbåt til politisk behandling ikke var forsvarlig utredet av administrasjonen da slike mangler kan medføre at politiske organer fatter feil vedtak".