Ola Giæver selger Tromsø-eiendommer for å styrke FlyViking

Flyselskapsgründeren håper å få selskapet børsnotert.

Arkiblbide av Ola Giæver.  Foto: Tom Benjaminsen

nyheter

Eierne av Fly Viking AS har besluttet å gå inn med mer penger i flyselskapet. Målet er å øke kapitalen i selskapet fra 60 til 80 millioner kroner. Som et ledd i investeringen, har gründer Ola Giæver besluttet å selge to av eiendommene hans i Tromsø.

Boligene er ikke akkurat som småtteri å regne. Byggene på begge eiendommene består av fire leiligheter hver, og piloten håper å utvide boligen på en av tomtene.

Null kroner i gjeld

– Hvorfor selger du disse to eiendommene akkurat nå?

– Fordi jeg holder på å øke aksjekapitalen i selskapet til FlyViking. Jeg håper å komme så langt at vi får selskapet børsnotert, sier Giæver.

– Selskaper er altså ikke gjeldstynget?

– Nei, overhodet ikke. FlyViking har ikke en eneste krone i gjeld. Vi finansierer hele driften vår med egenkapital.

Les også: Ola Giæver mener Widerøe har tatt livet av 66 mennesker

Fire nye småhus

Giæver forklarer at det er mye kapital knyttet opp mot de to eiendommene han nå selger, men at han heller vil putte denne kapitalen inn sitt nye aksjeselskap. Eiendomssalget kan bidra med mye penger til den planlagte emisjonen.

På eiendommen i Kirkegårdsveien 16, er det planlagt bygging av enda flere boenheter.

– Det er utbyggingspotensial med fire nye småhus der, og utviklingsplanen er sendt til kommunen for godkjenning, sier Giæver – og henviser til plantegningsvideoen publisert av Steinsvik Arkitektkontor.