Flykaoset

Mange vet ikke hva de har krav på

Som Norwegian-kunde kan du ha rettigheter du ikke var klar over at du hadde.

KRAV: Du kan ha krav på å få refundert alternativ flybillett som erstatning for Norwegians flykaos.   Foto: Trond Sandnes, Troms Folkeblad

nyheter

Dersom du blir rammet av Norwegian-kaoset kan du ha krav på at Norwegian refunderer billetten du må kjøpe hos et annet flyselskap som følge av Norwegians kansellering. Dette står i samme EU-forordning som de andre rettighetene du har som flypassasjer, men kommer ikke fram hos Forbrukerrådet.

Vurderingssak

Morten Kjelland er professor ved det juridiske fakultet hos Universitetet i Oslo. Han skriver i en analyse av EU-forordningen at omruting primært skal skje med det flyselskapet passasjeren opprinnelig reiste med, ut fra kommersielle betraktninger.

– I et rettslig perspektiv er imidlertid ikke flyselskapets plikt begrenset til omruting med eget selskap, skriver han videre.

Når det gjelder i hvilke situasjoner man har rett til omruting med andre selskapers fly, presiserer han at det må vurderes konkret ut fra de aktuelle omstendighetene da kanselleringen skjedde.

– I denne vurderingen vil det spille inn hvorvidt det opprinnelige flyselskapet selv kunne foretatt omruting tilstrekkelig raskt og om passasjeren har individuelle behov som tilsier rask omruting, for eksempel for å rekke et avtalt møte, skriver han.

I disse ferietider er det mange som skal ut å reise og som nok er bekymret for ikke å komme fram.

– At forsinkelsen eller kanselleringen rammer en feriereisende er ikke uten videre ekskluderende for retten til omruting med annet selskap. Denne passasjergruppen er i utgangspunktet beskyttet på linje med andre passasjerer etter EU-forordningen, understreker han.

Forbrukers risiko

Pressekontakt i Forbrukerrådet, Martin Skaug Halsos, er samstemt med Kjelland, men sier også at det er forbundet en viss risiko ved slike saker.

– Dersom du har blitt tilbudt forpleining og losji, samt ny billett av flyselskapet, vil det være forbrukerens risiko å legge ut for ny billett i håp om å få den refundert. Pass også på at ikke prisen blir unødvendig høy. Vi har hatt saker om folk som har bestilt privatfly i Nice, noe som blir litt urimelig, spøker han.

Dersom man for eksempel skal fra Tromsø til Mallorca via Oslo, så vil man bare kunne få refundert billetten hvis den er gjennomgående.

– Man vil ikke få refundert en ny billett fra A til Å, dersom det bare er flygingen fra A til B som er kansellert. Har man gjennomgående billett, vil man kunne få refundert billett med annet selskap hele veien, forteller han.

Ukjent for forbrukerne

Halsos sier at de sjeldent får spørsmål om denne typen saker fra forbrukerne, og at de vil være forsiktige med å gi råd, slik at ikke forbrukere skal ta på seg store kostnader de ikke får dekket.

– Det er nok ikke så mange som vet om denne muligheten. Jeg tenker jo at folk leser det som ligger ute av informasjon, og så bruker stort sett dette å løse seg greit, avslutter han.

Følger forordningen

Kommunikasjonssjef i SAS, Knut Morten Johansen, sier at selskapet følger denne praksisen, men at årsaken til kanselleringen er avgjørende for kompensasjonen.

– Dersom kanselleringen for eksempel skyldes force majeure, vil du ikke kunne få den aktuelle kompensasjonen, sier han.

Han påpeker at de har informasjon om denne muligheten i SAS-appen.

Norwegian har den siste tiden vært nødt til å kansellere flere flyginger på grunn av manglende bemanning. Det merkes nok i presseavdelingen. iTromsø har ikke lyktes å få en kommentar fra Norwegian til saken.