Kommunetopp slutter: - Jeg opplever manglende tillit fra politisk ledelse

Øystein Nermo har i dag orientert om at han fratrer stillingen som direktør i avdeling for bymiljø.

Øystein Nermo.  Foto: Ronald Johansen

nyheter

Det opplyser Tromsø kommune i ei pressemelding.

- Jeg opplever manglende tillit fra politisk ledelse i kommunen, men erkjenner samtidig at det er en del saker som ikke er blitt håndtert godt nok fra min side, siteres Nermo på i pressemeldingen.

- For å skape ro i kommunen og den avdelingen jeg har ledet, har jeg funnet det riktig å tre til side. Avdeling for byutvikling står foran betydelige utfordringer, full tillit fra politisk ledelse er avgjørende for å lykkes med dette viktige arbeidet.

Nermo skriver i en tekstmelding til iTromsø at han ikke ønsker å uttale seg utover det som kommer fram i pressemeldingen.

Ny stilling

Det var i 2012 Nermo ble ansatt som direktør i kommunen. Han vil få en annen stilling i kommunen, men hva det blir er ennå ikke klart.

Grunnet ferieavvikling vil overgangen først skje 1. august. Det er byutviklingssjef Mette Mohog som trer midlertidig inn i stillingen til Nermo. Hvem som tar over Mohogs stilling i denne perioden er foreløpig uvisst.

- Sentral posisjon

- Jeg har stor respekt for Øystein Nermo sin avgjørelse, og er samtidig glad for at han så tydelig har gitt beskjed om at han også videre ønsker å bruke sin solide kompetanse til det beste for kommunen. Det er oppgaver nok å ta løs på, og jeg ønsker at han skal ha en sentral posisjon i vårt utviklingsarbeid, sier administrasjonssjef Britt Elin Steinveg.

iTromsø kommer tilbake med mer.