Hurtigruten-konflikten

Nå skal jurister vurdere om Røymo kan være inhabil

Ordfører Kristin Røymo (Ap) og kommunikasjonsdirektør i Hurtigruten, Anne-Marit Bjørnflaten, er nære venner. Det kan for Røymo by på utfordringer i Hurtigruten-konflikten.

HABIL?: Ordfører Kristin Røymo (Ap) er usikker på hvorvidt hun er habil til å behandle saker som berører Hurtigruten. Hun har derfor bedt kommunens jurister vurdere hennes habilitet. Foto: Tom Benjaminsen 

nyheter

Dersom man på politisk nivå skal behandle enten regulering av Hurtigrutens planer for Eidkjosen eller et eventuelt fritak fra kommunens regulativ for innkreving av gebyrer og avgifter, kan Røymos langvarige og nære vennskap med Hurtigrutens kommunikasjonsdirektør gjøre henne inhabil.

– Dersom havnen finner det fornuftig å inngå en avtale, da må sannsynligvis avtalen behandles politisk. Skulle de heller ønske å få regulert områder til aktivitet, så vil også det komme til politisk behandling, sa Røymo under tirsdagens formannskapsmøte.

Hun har derfor i løpet av helgen bedt jurister ved stab for politisk og administrativ ledelse om å vurdere hennes habilitet.

– Skal jeg behandle saker som vil berøre kommunen og beslutningsnivået i kommunen, så vil jeg være sikker på at jeg er habil. I mellomtiden er jeg trygg på at havnen og styreleder Jarle Heitmann klarer å håndtere situasjonen, sier hun.

Bøe ba om orientering

I forrige uke lanserte Hurtigruten planer for privat kai, passasjerterminal og opplevelsessenter i Eidkjosen. Samtidig kom selskapet med ramsalt kritikk av både Tromsø Havn og den politiske ledelsen i Tromsø kommune. Sistnevnte kalles av konserndirektør Daniel Skjeldam visjonsløse.

Forut for formannskapsmøtet ba Erlend Svardal Bøe (H) ordføreren orientere om møtene mellom politisk ledelse og Hurtigruten, samt hva som er gjort politisk i saken.

Redegjorde for møtene

På møtene ble det av Hurtigruten uttrykt et behov for langsiktighet og bekymring for at den nye terminalen på Prostneset vil medføre økte kostnader for dem.

– Vi gjorde det klart at Hurtigruten alltid skal føle seg velkommen i sentrum, hvor selskapet har en lang historie, sa Røymo.

I februar var Røymo og næringsavdelingen i kommunen på besøk hos Hurtigruten, som en del av en besøksrunde til næringslivet i byen.

– Der var ikke dette et eksplisitt tema, men det ble opplyst at forholdet mellom selskapet og havnen ved havnesjef og styreleder ikke var i bedring, utdypet ordføreren.

Uforståelig kritikk

Hun er klar på at politisk ledelse ikke har vært inne i forhandlinger med Hurtigruten.

– Det har ikke vært forhandlinger mellom politisk ledelse og Hurtigruten. Dette er en sak som hører hjemme hos styreleder i Tromsø Havn og havnedirektøren.

Røymo mener kritikken rettet mot den politiske ledelsen for henne er uforståelig.

– All den tid de har fått melding om at det vil være mulig med langsiktig avtale, er det veldig rart å komme med en slik kritikk. Det er merkelig for meg som ordfører å høre at kommunen er visjonsløs, da ingen andre næringer får så mye oppmerksomhet som turistnæringen i kommunens strategiske arbeid, sier hun.

Røymo roses

Både Høyres Anna Amdal Fyhn og Rødts Jens Ingvald Olsen roser Røymos håndtering av saken.

– Jeg er tilfreds med behandlingen. Røymo har her opptrådt veldig ryddig. Jeg takker for orienteringen og er sikker på at den ville tilfredsstilt unge Svardal Bøe, sa hun.

Bøe meldte selv frafall fra formannskapsmøte, da han er på ferie i Sverige.

– Jeg mener det er klokt, fornuftig og strategisk riktig av Røymo å understreke at dette er en sak mellom havnen og Hurtigruten. Hva som er bakgrunnen for direktørens utspill, aner ikke jeg, sa Olsen.