Varsler kommunen om tvangsmulkt

Tverrforbindelsen  Foto: Jon Terje Eiterå

nyheter

Miljødirektoratet varsler kommunen om 50.000 kroner i tvangsmulkt dersom flyttingen av målestasjonen fra Tverrforbindelsen til Parkgata ikke er gjennomført innen 1. januar 2018.

– Vi vil påpeke at kommunen har hatt lang tid på å gjennomføre den vedtatte endringen av målenettverket. Vi synes det er uheldig at endringen lar vente på seg i og med at plassering ved Tverrforbindelsen ikke tilfredsstiller regelverkets krav, skriver direktoratet.