Arctic Center fornøyd med hyttevedtak i formannskapet

– Jeg oppfatter vedtaket som en seier og en viktig milepæl, sier daglig leder Erik Joachimsen i Arctic Center om formannskapets vedtak om hyttefelt ved det planlagte alpinanlegget i Håkøybotn.

STARTSIGNAL: Tirsdag vedtok formannskapet at det tillates hyttefelt ved alpinanlegget i Håkøybotn. Illustrasjon: Nordic–Office of Architecture 

nyheter

Kommuneadministrasjonens innstilling til vedtak var negativ til rundt 250 hytter: «Det tillates ikke regulert private fritidsboliger i detaljreguleringsplan for Finnheia alpinlandsby».

LES OGSÅ: Nekter å gi seg på Håkøya-alternativet

Reelle fritidsboliger

– Administrasjonen mener ut ifra et byutviklingsperspektiv at private fritidsboliger i et så bynært område som Håkøybotn er problematisk, og ønsker en politisk avklaring før planforslaget for Finnheia alpinlandsby behandles videre, het det i innstillingen til vedtak.

Ap-representantene Jarle Heitmann, Jarle Aarbakke og Tone Marie Myklevoll (som trådte inn for ordfører Kristin Røymo som ble enstemmig vedtatt inhabil) og Gunhild Johansen (SV) fikk flertall for sitt vedtak i to punkter:

1. Formannskapet er positiv til å etablere et hyttefelt i tilknytning til Arctic Center i Håkøybotn.

2. Hyttene må ha flere incentiver/elementer av å være reelle fritidsboliger enn det som fremgår av fremlagte sak.

NY ETAPPE: Styreleder Rolf Gulbrandsen, aksjonær Knut Wilhelmsen og daglig leder Erik Joachimsen i mars i fjor da de var klare for neste etappe for at Arctic Center skal bli en internasjonal reiselivsdestinasjon. Foto: Trond Tomassen 

Fleksible bestemmelser

– Nå blir det enklere å drive prosjektet fremover, og å skaffe kapital til videre investeringer, sier Erik Joachimsen i en kommentar til vedtaket.

Han viser til et brev fra Arctic Center til kommunen hvor det går fram at de ikke ønsker at eiendommer skal benyttes til boligformål. Årsaken er at det vil redusere tilgjengelig overnattingskapasitet, som igjen kan gi lavere lønnsomhet for anlegget.

– Realiseringen er imidlertid helt avhengig av at det fra kommunens side legges til rette for fleksible reguleringsbestemmelser, slik at både privatpersoner og næringsaktører kan ha mulighet til å investere. På denne måten vil prosjektet få tilstrekkelig økonomisk evne til at egenkapital fra eiendomsutvikling kan reinvesteres i nødvendig infrastruktur i alpindelen.

Tror på realisering

De største aksjonærene i Arctic Center AS er Berner Consult AS (Knut Wilhelmsen / 36,63 prosent), Triko AS (Gunnar Wilhelmsen / 28,47 prosent), Roald Skogvik (11,09 prosent), Jarle Lauritsen (10,84 prosent) og Vidleiv Johansen (6,47 prosent).

Aksjonær Gunnar Wilhelmsen uttaler til Nordlys at han tror vedtaket i formannskapet gir grunnlag for at Arctic Center kan bli virkelighet.

Ifølge Arctic Centers nettsider er aksjekapitalen per juni 2017 på 16,5 millioner kroner.