Avdekket grove avvik rundt dumping i Kvalsundet

Fylkesmannen ser alvorlig på at Kystverkets dumping i arbeidet med farledstiltak i Kvalsundet.

AVVIK: Kystverket jobber med farledstiltak i Kvalsundet utenfor Tromsø. Illustrasjonsfoto: Kystverket 

nyheter

Fylkesmannen fant fire avvik etter en inspeksjon ved Kystverkets farledstiltak i Kvalsundet.

Ifølge rapporten ser Fylkesmannen mest alvorlig på at dumping ikke er gjennomført i henhold til krav i tillatelsen.

Ellers var det ikke ført loggbok over mudringsarbeidet, mangelfull risikovurdering for ytre miljø og plastforurensning.

Kystverket får to uker på å gi tilbakemelding om faktiske feil, ellers er rapporten er å anse som endelig, skriver Fylkesmannen til Kystverket.