Fylkesmannen varsler kommunen om tilsyn

  Foto: Tom Benjaminsen

nyheter

Miljøvernavdelingen hos Fylkesmannen varsler tilsyn med Tromsø kommune som forurensningsmyndighet.

Tilsynet ønskes gjennomført 1. september, med fem utvalgte tema: Organisering og ansvar, kommunens bruk av befaring, pålegg og tvangsmulkt, avfall som ikke kommer inn i det kommunale mottaket, festivaler/stevner og utsalgssteder og åpen brenning og brenning i småovner.

Miljødirektoratet har bestemt at det gjennomføres landsomfattende tilsyn.