Nå starter planarbeidet med de nye høyblokkene på Håpet

  Foto: KNUT JENSSEN

nyheter

Asplan Viak varsler på vegne av Bonord oppstart av planarbeid på nordsiden av Måseveien, vis-à-vis høyblokka på Håpet på den tidligere barnehagetomta.

Som iTromsø har skrevet tidligere protesterer beboerne i området på boligbyggelagets planer om bygging av flere høyblokker. Planområdet er i dag regulert til barnehage, mens resten er friområde og vei.

– Forhandlinger om utbyggingsavtale med kommunen igangsettes parallelt, heter det i varselet til en rekke grunneiere og naboer.