I dag ble fakultetenes skjebne avgjort: - Juridisk fakultet består

Flertallet i styret vedtok at universitet skal ha seks fakultet.

Dette blir den nye strukturen ved universitetet.  

nyheter

Det er vedtatt at det blir seks fakultet, og juridisk fakultet består.

- Dette har vært en ganske vanskelig debatt. Der har vært mye aktivitet i landsdelen, det ser vi på som positivt, sier rektor Anne Husebekk.

UiT - Norges arktiske universitet vil fra 1.1.2018 bli organisert i seks fakulteter med følgende sammensetning:

 • Det helsevitenskapelige fakultet + Avdeling for vernepleie + Idrettshøgskolen
 • Fakultet for naturvitenskap og teknologi + fagmiljø i samfunnssikkerhet, sikkerhet og beredskap
 • Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi
 • Det juridiske fakultet
 • Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi
 • Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning + Institutt for reiseliv og nordlige studier + Institutt for barnevern og sosialt arbeid.

- Det er ikke usannsynlig at denne debatten komme opp igjen en gang i fremtiden, sier Husebekk.

Skeptisk til å legge ned juridisk fakultet

Like før klokken 12.00 gjennomførte universitetsstyret en prøveavstemning omkring fakultetsstrukturen ved UiT - Norges arktiske universitet.

Et flertall av representantene i universitetsstyret stemte mot innstillingen med fem fakulteter i prøvevoteringen i formiddag. Flere var skeptiske til å legge ned juridisk fakultet, og slå dette sammen med fakultet for biologi, fiskeri og økonomi. Dette gleder også dekan ved juridisk fakultet, Trude Haugli.

GODT VEDTAK: Dekan ved Det juridiske fakultet, Trude Haugli, mener styret har gjort et godt vedtak for universitetet.   Foto: Ronald Johansen

 

- Det er ikke avgjort før det er avgjort, men det ser ut til å gå i retning av å bevare juridisk fakultet. Det vil i så fall være et godt vedtak for universitetet. Dette har vært en krevende prosess for alle med stort engasjement og ulike syn. Innad hos oss har vi vært helt samstemt. Jeg håper på en bredere modell med flere enn fem fakulteter, sier hun.

- Det er i flertall. Da er det avgjort at det blir flere enn fem fakultet, sier rektor Anne Husebekk, som understreker at dette ikke er en endelig avstemning.

- Jeg synes det er vanskelig å se noen andre løsninger enn å bevare dagens struktur, gitt at det blir flere enn fem fakulteter, sier hun.

Styremedlem Hans-Kristian Hernes sier han er skeptisk av økonomiske og faglige grunner.

- Jeg er for færre fakultet, og redd for overlappende doktorgradsutdanninger og kostnadene ved dette. Går vi tilbake til å beholde dagens løsning vil vi få noen utfordringer, sier han.

Kritisk

Herbjørg Valvåg, ekstern styremedlem, er forundret over prøveavstemning.

- Jeg er veldig redd for at vi nå skal gå tilbake til start og ikke få gjort noe som helst. Jeg opplever at de strukturene vi legger oss på når det gjelder Finnmark, har viktige elementer i seg som skal motvirke sentralisering. Vi må være forsiktige med å bruke innoverblikk og bøye av mot noen som sier at dette er sentralisering. Vi har jobbet mye med dette og må ikke gå tilbake, sier Valvåg.

Mats Beldo, en av studentrepresentantene, mener det er nødvendig å redusere fakultetene.

- Å bygge enhetlig følelse av internt fellesskap er ekstremt viktig. Når omgivelsene forholder seg til institusjonen, forholder de seg til UiT - ikke fakultetene. Jeg mener det er nødvendig å redusere fakultetene, sier han.

Styremøtet startet klokken 10.00, hvor planen om organisering av fag og campus er første sak som behandles.

LES OGSÅ: Her er UiT-direktørens innstilling til vedtaket

STYREMØTET: Det er satt av to timer til behandlingen av omorganiseringen ved UiT.   Foto: Ronald Johansen

 

Tidligere i vår la en en arbeidsgruppe på 17 personer la fram et forslag om å omorganisere UiT – Norges arktiske universitet. Flertallet gikk  inn for å redusere dagens åtte fakultet til fire. Dette har ført til både skepsis og enorme protester, kanskje mest fra miljøet rundt fakultet for rettsvitenskap.

- Øker tverrfaglig samarbeid

Fungerende universitetsdirektør Jørgen Fossland innstilling fra 22. juni forslår å bygge opp den faglige virksomheten rundt fem fakultet:

 •  Det helsevitenskapelige fakultet + Avdeling for vernepleie + Idrettshøgskolen.
 •  Fakultet for naturvitenskap og teknologi + fagmiljø i samfunnssikkerhet, sikkerhet og beredskap.
 •  Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi.
 •  Det juridiske fakultet + Fakultet for biologi, fiskeri og økonomi.
 •  Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning + Det kunstfaglige fakultet + Institutt for reiseliv og nordlige studier + Institutt for barnevern og sosialt arbeid.

Det som også skal avgjøres i dag er om det skal opprettes to visekontorstillinger - henholdsvis i Alta og Harstad.

- Færre fakultet vil kunne øke tverrfaglige samarbeid på universitet, mener universitetsdirektør, Jørgen Fossland.

Jørgen Fossland.  Foto: Tobias Stein Eilertsen

Felles identitet

Det har vært mest omstridt om Det juridiske fakultet (jurfak) blir slått sammen med Fakultet for bilogi fiskeri og økonomi. I tillegg har det vært mye diskjoner omkring Fakultuet for idrett, reiseliv og sosialfag (IRS-fak), som ligger i Alta og ble opprettet da UiT fusjonerte med Høgskolen i Finnmark, skal legges ned.

Det har også vært en del motstand mot at Fakultet for kunstfag er foreslått, i innstillingen fra universitetsdirektøren, å bli en del av Fakultetet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning (HSL-fakultetet).

- Vi må prøve å få en felles identitet. Det å sette sammen fagmiljøer som ikke føler de har noen tilhørighet til hverandre, vil by på utfordringer. Vedtar vi i dag en smal modell, setter vi en stopper for å bruke fakultet som et verktøy for å løfte universitetet i fremtiden. Det syns jeg er synd, sier Jan-Arne Pettersen, førsteamanuensis ved Institutt for industriell økonomi, under styremøtet torsdag.

- Vanskelig

Studentrepresentant Beldo forteller at han delvis er enig med innstillingen fra universitetsdirektøren.

- Vi har en del utfordringer ved UiT, og vi er nødt til å se på effektivitet og kvalitet, sier han.

- Jeg er kritisk til mye av dokumentasjonen som er fremlagt, spesielt risikovurderingen som er gjort. Jeg syns det er en veldig vanskelig sak med jurfak. Vi har ikke forståelse for juriststanden, som er en tradisjonstung bransje. Jeg er sterkt kritisk til å legge ned Det juridiske fakultet, sier Benedicte Langseth-Eide, stipendiat ved Insitutt for vitenskapelige ansatte i midlertidig stilling.

Rektor Anne Husebekk mener der er vanskelig å se at den foreslåtte innstillingen fir noen garanti for at UiT får et sterkere universitet, hvor kjerneoppgavene styrkes.

- Det kommer fram et variert bilde på innstillingen. Jurfak har vært veldig klar på at de ønsker å bevare det som et eget fakultet. Det gjør det vanskelig å se på alternativer. Det er ikke et tydelig flertall slik jeg ser det nå, sier rektoren.

LES OGSÅ: «Det juridisk fakultet må opprettholdes som eget fakultet»