Avslørte flere avvik ved asfaltverk

Illustrasjonsbilde  Foto: Tom Benjaminsen

nyheter

En inspeksjon ved Lemminkainens asfaltverk på Skattøra 16. mai som Fylkesmannen gjennomførte, avdekket fire avvik og to anmerkninger.

Avvikene gjelder manglende måleprogram for utslipp til luft og støy, levering av avfall til ikke godkjent mottak, har ikke tillatelse til mottak av asfaltflak for mellomlagring og behandling for gjenvinning og mangelfulle skriftlige rutiner.

Innen 14. august må de redegjøre for hvordan avvikene er rettet.