Tomasjord-brannen

Fengslet i tre uker

Den 36-årige tromsømannen, som er siktet for ildspåsettelse, ble i ettermiddag varetektsfengslet i tre uker.

FENGSLET: Tromsømannen i midten av 30-årene som er siktet for ildspåsettelse på Tomasjord natt til torsdag har blitt varetektsfengslet i tre uker.  Foto: Ronald Johansen

nyheter

I sin kjennelse sier tingrettsdommer Tora Hamnes at mannen forblir i varetekt inntil annet blir bestemt av påtalemyndigheten eller retten, men ikke ut over 20. juli.

Kan ankes

Siktede var ikke til stede da kjennelsen fra forhørsretten ble avsagt, men dommeren gjør det kjent at hennes avgjørelsen kan ankes til lagmannsretten innen to uker.

Dommeren konkluderer med at det er skjellig grunn til å mistenke 36-åringen for å stå bak brannen i fire boliger på Tomasjord natt til torsdag.


Boligbrannen på Tomasjord

Siktede anmeldt for ildspåsettelse for en drøy uke siden

Tromsømannen som er siktet for brannen på Tomasjord natt til torsdag, har flere lignende forhold på samvittigheten.

 

Tennvæske

I sin begrunnelse mener retten at funnet av bioetanol, som er en brennbar væske, og lighter i mannens ryggsekk.

– At han oppholdt seg på brannstedet og at han tidligere på natten hadde tent på en kasserolle like i nærheten av brannstedet.

Hans noe merkelige oppførsel på brannstedet fikk også forbipasserende til å melde fra til politiet.


Tomasjord-brannen

Denne sekken styrker mistanken om at brannen var påsatt

Da mannen i 30-årene ble pågrepet på brannstedet, gjorde politiet interessante funn i hans ryggsekk.

 

Psykotisk

Siktede var før dagens rettsmøte i samtaler med en medisinsk sakkyndig.

Doktor Knut Waterloo har foretatt en prejudisiell undersøkelse og har gitt politiet beskjed om at det kan være mistanke om at siktede er psykotisk og at han bør gjennom en sakkyndig utredning.


 

Tilregnelig

Likevel legger retten til grunn av 36-åringen var tilregnelig på handlingstidspunktet og at han kan straffes etter siktelsen.

Retten trakk også fram at tromsømannen er tidligere domfelt for lignende forhold.