Fylkesmannen godkjenner masseuttak i Tønsvika

Masseuttak og steinbrudd i Tønsvika vil ikke gå utover vannkvalitetet, mener Fylkesmannen.

FYLKESHUSET.  Foto: Trond Sandnes

nyheter

Tønsvik AS har søkt om driftskonsesjon for masseuttak og steinbrudd i Tønsvika.

I forbindelse med dette skriver Fylkesmannen i Troms til Direktoratet for mineralforvaltning at de ikke ser noen risiko ved masseuttaket.

– Fylkesmannen mener at virksomheten for masseuttaket er ansvarlig, og skal sørge for at utslippet ikke påvirker vannkvaliteten.

LES OGSÅ: Lekkasje fra båt i indre havn

Vannkvaliteten er tatt i betraktning.

– Masseuttaket vil etter vår vurdering ikke forverre tilstanden i vannet med de bestemmelser som er satt i reguleringsplanen, skriver Fylkesmannen.