Får 3,5 millioner for å lage ladestasjoner for el-busser

Fylkeskommunen har fått innvilget sin søknad om støtte til sin investering i forbindelse med innfasing av elbusser i Tromsø.

ELBUSS: Denne elbussen ble testet ut i Stavanger i fjor  Foto: Troms fylkeskommune

nyheter

Enova gir i overkant av 3,5 millioner kroner i tilskudd, noe som utgjør 40 prosent av de totale kostnadene til to hurtigladere samt annet utstyr som skal sikre at bussene har nok strøm til å kunne gå minst 2 runder på en lading. 

Pengene skal gå til å etablere hurtigladestasjoner for to el-busser som skal kjøpes inn av fylkeskommunen. Fra før har fylkeskommunen fått 4 millioner som dekker ca 40 % av innkjøp av 2 elektriske busser samt at fylkestinget har bevilget midler til resterende finansiering.

Prosjektet har akkurat startet, og anbudet lyses ut snart. Det forventes at busser og ladeinfrastruktur er i drift omtrent ett år etter at kontrakt er signert.

- Som fylkesråd for samferdsel og miljø er jeg godt fornøyd med tilsagnet fra Enova. Det gjør det mulig for oss å få prøvd ut to el-busser med ladeinfrastruktur i Tromsø. Dette er viktig for oss med tanke på kommende anbud på buss i Tromsø, og som en del av vårt ansvar for å følge opp nasjonale miljøforpliktelser også lokalt, sier Ivar B Prestbakmo (Sp), fylkesråd for samferdsel og miljø.

Dette er starten på Troms fylkeskommunes mål om at bybussene i Tromsø og Harstad skal være utslippsfrie i 2025.