–Trasévalg med negative følger

Troms fylkeskommune mener østre trase i Ramfjord får konsekvenser som ikke er utredet godt nok.

ØSTRE TRASÉ: Kartet viser ny E8 i rødt. Eksisterende E8 er markert med sort linje. Illustrasjon: Statens vegvesen 

nyheter

– Vi mener at negativ konsekvens for friluftsliv er for svakt beskrevet og muligheter for avbøtende tiltak og kompenserende løsninger er dårlig belyst. Eneste omtalte utfartsparkering på strekningen er ved kryss E8/fylkesvei 91, midt i en trafikkmaskin, skriver fylkeskommunen i sine merknader til planen for E8.

LES OGSÅ: Fylkesråd fremmer innsigelse mot ny E8-trasé i Ramfjord

Fylkeskommunen mener planen strider mot statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transport.

– Den foreslåtte trase gir redusert samfunnsøkonomisk nytte, påfører næringsliv og øvrige reisende økte transportkostnader, bidrar til å øke utslippene for transportsektoren og medfører store inngrep i kulturminner og arealer til friluftsliv og reindrift.

LES OGSÅ: «Hvis Tromsø fortsetter å krangle om østre kontra vestre E8, så får vi ingen av delene»

Vi ønsker engasjerende debatter på itromso.no. Du er velkommen til å kommentere sakene på våre sider, men vi ber deg først lese våre retningslinjer for innlegg:

×

RETNINGSLINJER FOR INNLEGG

iTromsø gjør oppmerksom på at du er juridisk ansvarlig for dine kommentarer. Dette personlige ansvaret gjelder enten du velger å kommentere i kommentarfeltene på våre nettsider eller du skriver innlegg på våre Facebook-sider.

iTromsø ønsker en åpen, saklig og engasjerende debatt. Vi oppfordrer alle til å være saklige, vise respekt for andres meninger og å holde seg til saken. Vi fjerner fortløpende innlegg som er rasistiske, sjikanøse eller på annen måte strider mot etikk eller lovverk. Du kan varsle oss her dersom du ser innlegg du mener bryter med god debattskikk.

Alle som vil delta i debatten hos oss må skrive under eget navn. Vi forbeholder oss retten til å utestenge brukere som begår grove eller gjentatte brudd på våre retningslinjer.

nyheter