Ny forskning: Kosttilskudd kan være farlig for folk med demens

Illustrasjonsbilde  Foto: Jon Terje Eiterå

nyheter

Omkring halvparten av pasienter med demens bruker kosttilskudd, og en ny studie viser at det er flere risikoer knyttet til dette. Likevel er det få som får hjelp til å ta kosttilskuddene riktig, skriver forskning.no.

Funnet kommer fra lege og spesialist i nevrologi, Hilde Risvoll som tidligere jobbet ved Kløveråsen hukommelsesklinikk. Etter å ha sjekke ingrediensene i flere kosttilskudd som pasientene hennes brukte, kom hun fram til at flere av disse kunne reagere med pasientenes medisiner.

Fare for overdosering

Risvoll startet med å intervjue over 150 pasienter og deres pårørende om deres bruk av kosttilskudd og deres erfaringer rundt bruken. Rundt halvparten oppga at de brukte kosttilskudd, og kun 36 prosent av dem hadde noen som kunne hjelpe dem med å ta tilskuddene riktig.

Personer med demens tar ofte medisiner som behandler øvrige helseplager samt symptomer, og uten hjelp kan pasientene fort glemme hvilke medisiner og kosttilskudd de har tatt i løpet av dagen.

– Disse medisinene kan reagere med kosttilskudd. Samtidig kan det være en utfordring for mange å følge anbefalinger om hvordan de skal bruke kosttilskuddene. Dermed øker sannsynligheten for at de kan ta for høye doser. Pasientene kan forveksle kosttilskudd og medisiner, og ende opp med å ta begge preparatene uregelmessig, sier Risvoll til forskning.no.

Spesielt fare ved blodfortynnende- og blodtrykksmedisin

Nesten alle deltakerne i studien brukte medisiner. En tiendedel av pasientene som hun snakket med, tok tilskudd som kunne påvirke medisinene deres.

– Det var spesielt blodfortynnende medisin og blodtrykksmedisin som kunne reagere negativt med kosttilskudd. I ett tilfelle mente vi at risikoen for alvorlig helseskade var så stor at vi anbefalte at pasienten sluttet å ta det aktuelle tilskuddet, forklarer Risvoll.

Hun anslår at det i Norge i dag er mellom et sted mellom 70.000 til 80.000 som lever med en demensdiagnose.