Over 1 million reiste til og fra Langnes første halvår

Uoffisielle tall viser en økning på 8,5 prosent i antall reisende fra Tromsø lufthavn Langnes.

Solide tall: Lufthavnsjef Ivar Schrøen kan vise til solid økning i besøkstallene siste halvår. 

nyheter

1.080.000 ser ut til å bli det totale antall besøkende for flyplassen foregående halvår. Tallene er langt bedre enn det flyplassledelsen hadde estimert.

– De prognosene vi hadde, blir gjort til skam. Vi var moderate og vi forventet rundt 5 prosent økning. At vi nå ser ut til å øke med hele 8,5 prosent er helt fantastisk, sier lufthavnsjef Ivar Schrøen.

LES OGSÅ: FlyViking ønsker seg hangar på Tromsø lufthavn

Mye turisme

Hva som har vært grunnen til den store veksten, tror lufthavnsjefen han har svaret på.

– Vi har sett en stor økning i reiseliv. De siste årene har det også vært en økning i hotellkapasiteten, som sannsynligvis har innvirkning på disse tallene, sier Schrøen.

LES OGSÅ: Nå blir det flere direkteruter til denne europeiske destinasjonen

Videre økning

Fremtidsutsiktene for flyplassen ser også ut til å være gode.

– For det kommende halvåret forventer vi også en sterk vekst sett opp mot fjoråret. Vi tror økningen blir tilnærmet lik den vi har hatt i starten av året. Sommermånedene juli og august er måneder med mye aktivitet. I tillegg kommer det sannsynligvis mange besøkende i november og desember i forbindelse med nordlysturismen, sier Schrøen videre.

LES OGSÅ: SAS åpner ny rute fra Tromsø til København

Store tall

Lufthavnsjefen er klar i sin tale om besøkstallene.

– Hvis du ser på størrelsen på flyplassen, er tallene utrolig gode. Vi er en av de flyplassene som er i størst vekst om dagen. Veksten tyder på at det er høy aktivitet også i næringslivet i Tromsø. Nå skal det sies at disse tallene er uoffisielle fram til 10. juli. Det innebærer at tallene kan korrigeres fram til da, men alt i alt ser det ut til at vi har lagt bak oss et veldig godt halvår, sier flyplassjefen.