Fraværsgrensa

Mindre fravær og færre dropper ut

Utdanningsdirektoratet hadde gledelige nyheter å komme med da de presenterte tallene etter det første året med fraværsgrense.

FORNØYD: Fylkesråd for utdanning, Roar Sollied (V), er stolt over forbedringen til fylket.   Foto: Jørn Myreng

nyheter

Fraværsgrensen ble innført av Høyre i forkant av skoleåret 2016/2017. Kritikken haglet, og flere mente den kunne være ødeleggende for mange elever. Nå har de første tallene kommet inn, og det er et svar til kritikerne.

Fraværet ned

Tallene som ble presentert onsdag, viser at de videregående skolene i Tromsø har grunn til å være fornøyde. Tallene viser at samtlige videregående skoler i byen, med statistisk sammenligningsgrunnlag, har sett en nedgang både i fraværsdager og -timer.

Også fylket som helhet har sett en nedgang i fraværet. For Troms sier tallene at antall fraværstimer er redusert fra 13 til åtte timer og fraværsdager fra seks til tre dager.

– Jeg er veldig glad og veldig stolt. Vi er plutselig i det store selskapet, og vi ligger på landssnittet i alle parametere, sier fylkesråd for utdanning, Roar Sollied (V).

Han forteller at det er yrkesfagene som har størst nedgang i fylket.

– Det er veldig gledelig at de opplever så stor nedgang. Her har nok elevene sett viktigheten av lavt fravær i overgangen til arbeidsmarkedet, sier Sollied.

Vurderingsgrunnlag ned

Flere har vært bekymret for at fraværsgrensen skal være ødeleggende for mange elever. Stortingsrepresentant for Troms, Kent Gudmundsen (H), forteller at tallene motbeviser kritikerne.

– De sterkeste kritikerne mente at fraværsgrensa kanskje ville føre til noe økt tilstedeværelse av elever, men at man ville få en økning i antall som fikk ikke vurdering. Det vi ser nå, er at ikke bare stuper fraværet, men overraskende nok går også antall ikke-vurderinger ned, sier en fornøyd Gudmundsen.

De foreløpige tallene for Troms viser her at andelen elever som får vurderingsgrunnlag (IV) i minst ett fag, har gått ned fra 3,3 prosent til 3,2 prosent. Andelen elever som får vurderingsgrunnlag (IV) i kun ett fag, har gått ned fra 1,8 prosent til 1,3 prosent.

– Andelen som har fått vurderingsgrunnlag (IV) i minst ett fag, ligger på 3,2 prosent. Av disse skyldes 1,8 prosent for mye udokumentert fravær. Det utgjør 93 personer for hele fylket, forklarer Sollied.

Færre dropper ut

Samtidig er det også færre som dropper ut. Det er Sollied meget fornøyd med.

– Det er sjelden snakk om de som slutter, og her har vi også en veldig god forbedring. Andelen av elever som sluttet var på 3,9 prosent, mot 4,6 prosent i fjor. Her er vi foran landssnittet på 4 prosent. Troms er blant de tre fylkene som forbedrer seg mest, på dette området og også totalt, forteller Sollied stolt.

Hint om bedre karakterer

Ifølge Gudmundsen skal redusert fravær føre til at lærerne får mer tid og bedre muligheter til oppfølging av elevene. På slikt vis ønsker de å heve nivået i skolen. Tallene som ble lagt fram onsdag, ga ingen indikasjoner på om karaktersnittet var dratt opp, men Sollied sier han har fått indikasjoner.

– Jeg har fått hint om at det kan være en bedring. Jeg har forventninger om at det går opp, forteller Sollied.

– Men dette vil vi se når tilstandsrapporten kommer til høsten, fortsetter han.

LA FRAM TALLENE: Stortingsrepresentant for Troms, Kent Gudmundsen (H), og medlem av utdanningskomiteen til Troms Fylke, Benjamin Furuly, la fram tallene foran Ishavsbyen Videregående Skole i Breivika.  Foto: Ola Lindberg

Fraværsprosjektet

Selv om Sollied er storfornøyd med tallene, så er han klar på at fylkeskommunen har hatt et prosjekt gående over tid.

– Fraværet gikk ned også før fraværsregelen, men det stupte på grunn av den. De tre nordligste fylkene har sammen hatt et forskningsprosjekt der vi har intervjuet elever og lærere. Ut fra dét har vi laget satsingsområder for hva de mener er grunnene til fraværet. Disse vil bli implementert i 2018/2019, forteller Sollied.

Ellers er han meget stolt og fornøyd.

– Dette var søkkenes artig, veldig bra og en fin måte å avslutte skoleåret på, avslutter han.

Nedgang for hele landet

Det er ikke bare Troms fylke som kan vise til en nedgang i fraværet. Samtlige av landets fylker har opplevd nedgang i fraværet.

På landsbasis har medianen av antall fraværstimer gått ned fra 12 timer i 2015/2016 til åtte timer i 2016/2017. Medianen av antall fraværsdager har også gått drastisk ned. Fraværsdagene er redusert fra fem til tre dager fra 2015/2016 til 2016/2017.

Det er yrkesfagene som opplever størst nedgang på landsbasis.

Også antall elever som får ikke vurdert har gått ned i forhold til forrige skoleår. Andelen elever som får vurderingsgrunnlag (IV) i minst ett fag, har gått ned fra 3,2 prosent til 3,1 prosent.