Trekker innsigelsen til dette boligprosjektet

Slik ser planene for byggeprosjektet ut.  Foto: Borealis Arkitekter

nyheter

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) frafaller innsigelsen de varslet i forbindelse med planen for Forsøket boliger.

– NVE mente at det foreliggende planmaterialet ikke ga tilstrekkelig avklaring av fare for kvikkleireskred for den konkrete utbyggingen. Det er i etterkant sendt inn dokumentasjon på kartlagte grunnforhold. Rapporten fastslår at områdestabiliteten for tiltaket er tilfredsstillende. NVE frafaller derfor innsigelsen, skriver de til Fylkesmannen.