Dette er det nye styret i Filmfond Nord

NYTT STYREMEDLEM: Martha Otte ble valgt inn som styremedlem i Filmfond Nord.  Foto: Ronald Johansen

nyheter

På generalforsamlingen til Filmfond Nord AS 23. juni ble nytt styre valgt.

Trud Berg (ikke på valg) fortsetter som styreleder til 2018, Jens-Harald Eilertsen ble gjenvalgt som nestleder for to år, Tom Eilertsen (ikke på valg) fortsetter som styremedlem, mens Martha Otte (ny) ble valgt som styremedlem for to år.

Bjørn Erik Olsen er utnevnt av Kulturnæringsstiftelsen Sparebanken Nord-Norge.

Styrets forslag til nye retningslinjer for fondet ble enstemmig vedtatt.